ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
 • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Turinys

 

 • Vedamasis straipsnis. Tomasz Bernat. Einamojo numerio apžvalga 254
 • Straipsniai
 • STRUKTŪRINIŲ TRANSFORMACIJŲ IR EKONOMINIO AUGIMO PADARINIAI
 • Elżbieta Adamowicz, Konrad Walczyk. Naujosios ES šalys po Didžiosios Recesijos 255
 • Maciej Miszewski. Transformacijos Padariniai ir Ekonominio Augimo Požymiai 266
 • Elżbieta Jantoń-Drozdowska, Maria Majewska. Tarptautinės Prekybos Specializacijos Plėtra kaip šalies Ekonominio Vystymosi Veiksnys 281
 • Wacław Jarmołowicz, Dawid Piątek. Lenkijos, Čekijos Respublikos ir Vengrijos Ekonomika po 20 Metų Pereinamojo Laikotarpio 293
 • EKONOMINIŲ PRIEMONIŲ NAUDOJIMAS SIEKIANT PLĖTROS IR GEROVĖS
 • Gheorghe Ruxanda, Andreea Muraru. Vientiso Naujausio Keinso Modelio Kointegracijos Reikšmės Analizė, Remiantis Rumunijos Duomenimis 305
 • Ryszard Barczyk. Vidinis šiandienėje Lenkijos Ekonomikoje Taikomų Anticiklinių Politikos Priemonių Reguliavimas 315
 • George Șerban-Oprescu, Anca-Teodora Șerban-Oprescu, Grigore Ioan Piroșcă. Gyvenimo Kokybės Studijų Empirinių Tyrimo Metodų Variacijos ir Panašumai 328
 • Teresa Kamińska, Elżbieta Babula. Gyvenimo Kokybė kaip Gerovės Atspindys. Palyginimai Tarptautiniu Mastu 342
 • Małgorzata Markowska, Grażyna Węgrzyn. Europos Regionų Diversifikavimas Išreiškiamas Diegiamų Naujovių Savybėmis - Pokyčiai Bėgant Laikui 355
 • RINKŲ FUNKCIONAVIMAS BEI ŪKIO SUBJEKTŲ ELGSENA
 • Bożena Borkowska. Naujas Rinkų Pasižyminčiu Natūralios Monopolijos Bruožais Reglamentavimas: Lenkijos Patirtis 369
 • Mikołaj Klimczak. Lenkijos Mobiliosios Telefonijos Rinkos Strategijų Pasikeitimai 379
 • Marek Kunasz. Įmonių Sektoriaus Vidinę Struktūrą Sąlygojantys Veiksniai - Slovakijos Atvejis 392
 • Rimantas Mikalauskas, Edmundas Jasinskas, Irena Valantine, Vilija Bite Fominiene, Sergej Vojtovic. Sporto Klubų Teikiamų Paslaugų Konkurencingumą Įtakojantys Veiksniai: Kauno Miesto Sporto Klubų Pavyzdžiu 406
 • Ewa Okoń-Horodyńska, Rafal Wisła, Tomasz Sierotowicz. Dominuojančios Informacinės Visuomenės Technologijų Plėtros Tendencijos - IBM Atvejo Analizė 421
 • Mohammad Hasan Aghdaie, Sarfaraz Hashemkhani Zolfani, Edmundas Kazimires Zavadskas. Hibridinė Rinkos Segmentavimo Strategija ir Rinkos Segmento Įvertinimas ir Pasirinkimas: Duomenų Gavybos ir MADM Integracija 431
 • IššŪKIAI MODELIUOJANT VIEšŲJŲ FINANSŲ VALDYMO POVEIKĮ
 • Teresa Lubińska. Metodologiniai Viešųjų Finansų Modernizacijos Aspektai Lenkijoje kaip Naujos Rinkos Ekonomikos šalyje 459
 • Arkadiusz Żabiński, Michał Sosnowski. Fiskaliniai Mokesčių Sistemos Pertvarkos Centrinėje ir Rytų Europoje Aspektai 468
 • Angela Roman, Alina Camelia Şargu. Naujų Europos Sąjungos Narių Bankų Sektoriaus Efektyvumo Modeliavimas: Neparametrinis Apribojimų Požiūris 480
 • PASIRINKTOS LENKIJOS EKONOMINĖS PROBLEMOS
 • Ewa Zeman-Miszewska. Institucijų Pokyčių Procesai Lenkijoje 501
 • Danuta Kopycińska. Demografinė Kaita Lenkijoje ir jos Poveikis Darbo Rinkai 512
 • Krystyna Przybylska. Psichologinio Atstumo Įtaka Lenkijos "Born Global" Įmonių Internacionalizacijai 525
 • Katarzyna Włodarczyk. Lenkijos Vartotojų Elgesys Laisvalaikiu iš Dabartinės Perspektyvos 538
 • Reikalavimai straipsniams 556
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict