ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
 • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Turinys
 • Kviestinio redaktoriaus žodis. Dainora Grundey. Plėtros ekonomika: socialiniai, finansiniai, žemės ūkio ir elgsenos aspektai 19
 • Straipsniai
 • Transformacijų iššūkiai Europos plėtros ekonomikoje
 • Baiba Šavriņa, Dainora Grundey. Ekonominio imlumo poveikis Centrinės ir Rytų Europos šalių ekonominiam vystymuisi 20
 • Remigijus Čiegis, Rasa Jurgaitytė, Andrius Rakickas, Roberta Kareivaitė. Socialinio-ekonominio progreso ir jo perspektyvų analizė naujose Europos Sąjungos šalyse-narėse 34
 • Edmundas Jasinskas. Europinio žemės ūkio paramos modelio formavimas: priežastys, principai ir tendencijos 55
 • Dalia Štreimikienė. Politikos įtaka Kuznets kreivės nuolydžiui 69
 • Dainora Grundey, Bernardas Toluba, Donatas Pilinkus, Lina Verbauskienė. Institutinės politikos vaidmuo, skatinant inovacijas ir antreprenerystę Lietuvoje 86
 • Finansinių rinkų transformacijos
 • Deimantė Teresienė, August Aarma, Gediminas Dubauskas. Ryšys tarp akcijų rinkos ir makroekonominio kintamumo 102
 • Vytautas Snieška, Daiva Laskienė, Irena Pekarskienė. Akcijų grąža ir makroekonominė aplinka: Vilniaus vertybinių popierių biržos atvejis 115
 • Žaneta Štuopytė, Andrius Guzavičius. Valstybei priimtinų skolinimosi ribų prognozė: Lietuvos atvejis 130
 • Stasys Girdzijauskas, Jonas Čepinskis, Edita Jurkonytė. Transformacijos draudimo rinkoje: naujas draudimo tarifų skaičiavimo metodas 143
 • Jolanta Chluska. Ligoninių apskaita ir transformacijos procesai Lenkijos sveikatos priežiūros sistemoje 154
 • Kristina Rudžionienė, Gailutė Gipienė. Lietuvos apskaitos reguliavimo modelis 171
 • Vartotojų reikšmingumas bihevioristinėje ekonomikoje
 • Dainora Grundey, Sylwia Bąkowska. Vartotojų ekonomika: prekės ženklo žinomumas Lenkijoje 186
 • Marta Hozer. Namų ūkių rinka ir darbo laiko pasiskirstymas pasirinktose Europos šalyse 200
 • Dainora Grundey. Visuotinės kokybės vadyba universiteto studijose: kokybės vertinimas ir kokybės užtikrinimas Lietuvos universitete 216
 • Reikalavimai straipsniams 239
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict