ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
 • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Turinys
 • KVIESTINIO REDAKTORIAUS ŽODIS.Dariusz Wawrzyniak. Numerio apžvalga 287
 • Straipsniai
 • SPRENDIMO PRIĖMIMO VERTINIMAS RIZIKOS ATVEJU
 • Krzysztof Jajuga. Finansinio modelio rizika - investuotojų perspektyva 289
 • Katarzyna Kuziak. Sisteminės rizikos vertinimas pasitelkiant beta rodiklio skaičiavimą 305
 • Krzysztof Piontek. Finansinių investicijų grąžos pasiskirstymo asimetrijos koeficiento įvertinimas ir testavimas 316
 • Ewa Poprawska, Anna Jędrzychowska. Prarastų pajamų nustatymo problemos ir jų finansavimo šaltinių analizė. Eismo įvykių metu patirtų kūno sužalojimų atvejis 329
 • Iwona Dittmann. Lyginamoji Lenkijos atviro tipo investicinių fondų investicinės grąžos 2005-2015 metų analizė 354
 • Paweł Hanczar, Jacek Kaleta. Atsargų tiekimo maršruto sudarymo problema planavimo pagal kintančius rodiklius kontekste 373
 • FINANSŲ RINKŲ IR VIEŠŲJŲ FINANSŲ TRANSFORMACIJOS
 • Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Paweł Smaga, Bartosz Witkowski. Ekonominis vystymasis. Ar postkomunistinėse šalyse įvyko konvergavimo procesas? 389
 • Irena Pyka, Aleksandra Nocoń. Bankų sektoriaus skolinimo veiklos dinamika atsižvelgiant į centrinių bankų žemų palūkanų normų politiką 415
 • Sebastian Bobowski, Bogusława Drelich-Skulska. Treji metai po abenomikos. Iššūkiai ir rekomendacijos Japonijos ekonomikos atgaivinimo politika 434
 • Ewa Miklaszewska, Krzysztof Kil. 2007-2009 metų krizės poveikis bankų veiklos rezultatų vertinimui: įrodymai iš 11 Vidurio ir Rytų Europos šalių 459
 • AKCIJŲ RINKŲ MODELIAVIMO IR PROGNOZAVIMO ĮŽVALGOS
 • Aistis Raudys, Židrina Pabarškaitė. Pareto optimizacijos slenkančių vidurkių suglotninimo taikymas sekant akcijų biržų tendencijas ir perspektyvas 480
 • Renata Myškova, Petr Hajek. Vadybinos personalo nuomonių įtaka rinkos ir balansinės vertės santykiui 498
 • Radosław Kurach, Tomasz Słoński. Ar įmonės turėtų nerimauti dėl didelio akcinio kapitalo Centrinėje ir Rytų Europoje? 514
 • VARTOJIMO IR VARTOTOJŲ ELGSENOS POKYČIŲ ANALIZĖ
 • Aistė Diržytė, Ona Gražina Rakauskienė. Ekologiškas vartojimas: skirtumas tarp požiūrių ir elgsenos 523
 • Witold Chmielarz, Konrad Luczak. Mobiliųjų mokėjimų sistemos Lenkijoje - vartotojų pomėgių analizė 539
 • Tian-xiang Li, Jing Zhu, Tomas Baležentis, Li-juan Cao, Wu-sheng Yu. Pasėlių struktūros kaita Kinijos grūdų gamyboje ir jos įtaka žemės bei vandens naudojimui 553
 • Reikalavimai straipsniams 573
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict