ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
 • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Turinys
 • Kviestinių redaktorių žodis. Rodica Milena Zaharia, Dumitru Miron. Rumunijos ekonominių tyrimų iššūkiai globalios ekonomikos ir finansinės krizės kontekste (santrauka) 245
 • Straipsniai
 • Transformacijų iššūkiai Rumunijos verslo rinkos plėtrai
 • Dumitru Miron, Andreea Paul. Konkurencinės elgsenos liberalizavimas ir normalizavimas Rumunijos pereinamojoje ekonomikoje 246
 • Florin Bonciu. Konkurencija ir valstybės intervencija ekonominės krizės sąlygomis: Rumunija 260
 • Camelia Liliana Dobroteanu, Laurentiu Dobroteanu, Adriana-Sofia Raileanu. Korporacinio valdymo apžvalga - Rumunijos bendrovių atvejo analizė 273
 • Kapitalo rinkų peržiūra
 • Cristian Păun, Paul Miclăuş, Ştefan Ungureanu. Pirmojo viešo pasiūlymo pirmos dienos grąžos efektas Rytų Europos kapitalo rinkose 289
 • Livia Ilie, Lucian Belascu, Alexandra Horobet. Kapitalo rinkų persvarstymas: finansinio nestabilumo įveikimo pamokos 306
 • Kosta Josifidis, Novica Supic, Emilija Beker Pucar. Socialinių išlaidų skurdui mažinti (ne)efektyvumas Europos gerovės režimuose 322
 • Vertybinių popierių rinkos transformacijos Rumunijoje ir kitose CRE šalyse
 • Alexandra Lavinia Horobet, Sorin Dumitrescu, Iulia Tintea. Pelno rizikos veiksniai Vidurio ir Rytų Europos akcijų rinkose 339
 • Iulia Lupu, Dan Gabriel Dumitrescu. Akcijų rinkos reakcija į makroekonomikos augimo naujienas. Įvykio analizė Bukarešto vertybinių popierių biržoje 361
 • Radu Lupu, Sorin Dumitrescu, Dan Gabriel Dumitrescu. Vienos dienos agentų elgsenos požymiai Bukarešto vertybinių popierių biržoje 377
 • Šalies ūkio sektorių implikacijos
 • Ana Barbara Bobirca, Paul Gabriel Miclăuş, Alina Drăghici. Kūrybinių industrijų konceptualizacija: teoriniai ir politiniai argumentai 394
 • Cezar Mereuţă, Lucian-Liviu Albu, Marioara Iordan, Mihaela-Nona Chilian. Regioninės lyginamosios analizės modelis: gamybos pramonės atvejis Rumunijoje ir ES-25 411
 • Rodica Milena Zaharia, Alin Stancu, Mihaela Diaconu. Universitetų socialinė atsakomybė ir suinteresuotųjų šalių įtaka 434
 • Vida Škudienė, Viltė Auruškevičienė, Asta Pundzienė. Bakalauro studijų studentų verslumo intencijų skatinimas 448
 • Informacinių technologijų ir įmonių konkurencingumo sąsajos
 • Gabriel Cucui, Ion Cucui, Ionut Anica-Popa. Žiniatinklio gavybos te\chnologijų taikymas konkurencinių įžvalgų didinimui: istorinė perspektyva 461
 • Liana Anica-Popa, Marinela Vrîncianu, Cosmin Amza. Verslo procesų valdymo stiprinimas, akcentuojant organizacinės atminties ir kognityvinio kaupimo svarbą 472
 • Asta Valackienė. Efektyvios krizinės komunikacijos šiandienos įmonėje raiška: teorinės įžvalgos ir praktinis taikomumas 490
 • Reikalavimai straipsniams 508
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict