ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
 • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS.Sajad Ebrahimi Meimand, Abbas Mardani, Zainab Khalifah, Mehrbakhsh Nilashi, Hairul Nizam Ismail, Marinko Skare. Religiniai interesai ir gyventojų požiūris į turizmo plėtrą: lyginamasis tyrimas 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Beata Gavurova, Matus Kubak, Eva Huculova, Dominika Popadakova, Svitlana Bilan. Finansinis jaunimo raštingumas ir racionalumas Slovakijoje 43
 • Straipsniai
 • SKIRTINGŲ REGIONŲ PROBLEMŲ ANALIZĖ, PAREMTA EKONOMINIAIS IR FINANSINIAIS VEIKSNIAIS
 • Jovan Djuraskovic, Milena Radonjic, Milivoje Radovic, Andrija Đurovic, Milorad Jovovic. Pagrindiniai makroekonominiai BVP augimo veiksniai: dolerizuotos Juodkalnijos ekonomikos atvejis 54
 • Cizmovic Mirjana. Realiojo valiutos kurso nuokrypio poveikis Rytų Europos šalių ekonomikos augimui: heterogeninių panelinių duomenų skaičiavimai 67
 • Yanwu Song, Ran Xu, Lei Li, Ruohan Wang. Trečiosios šalies mokėjimo įmonių akcijų kainų sąsajų tyrimai: Kinijos įmonių empirinė analizė 88
 • Vinko Nikic. Naudotojų interesų suvokimas pietryčių Europos šalyse dėl bitkoinų ir naujos mokėjimo technologijos plėtros 106
 • ŽMOGIŠKOJO FAKTORIAUS ANALIZĖ DARBO, EKONOMINĖJE IR POLITINĖJE APLINKOJE
 • Žaneta Piligrimienė, Jūratė Banytė, Regina Virvilaitė. Darbo ir asmeninio gyvenimo balansas bei tvarus vartojimas: ar egzistuoja ryšys? 116
 • Misko Radjenovic. Darbuotojų kokybės užtikrinimas turizmo sektoriuje buvusiosios Jugoslavijos šalyse 128
 • Andreea Simona Saseanu, Simona Ioana Ghita, Rodica-Manuela Gogonea. Vadovaujančias pareigas užimančių moterų perspektyva socialinėje-politinėje srityje: Europos šalių lyginamoji analizė 137
 • Natanya Meyer, Sebastian Kot. Verslumo motyvacija: studentų iš Lenkijos ir Pietų Afrikos Respublikos analizė 155
 • SKIRTINGŲ PARAMETRŲ TAIKYMAS VERTINANT ĮMONIŲ VEIKLOS EFEKTYVUMĄ
 • Rui Jiao, Gaosong Zhao, Fei Wang. Logistikos paslaugų standartizavimas, įmonių veiklos veiksmingumas ir ekonominis poveikis 168
 • Katerina Haviernikova, Vytautas Snieška, Valentinas Navickas, Daiva Burkšaitienė. Mažų ir vidutinių įmonių verslininkų pozicija dėl klasterių bendradarbiavimo: lūkesčiai ir realybė 191
 • Lei Liu, Canhua Kang, Zongyi Yin, Zhenyu Liu. Fiskalinės ir mokesčių politikos poveikis gamybos įmonių inovacijų veiksmingumui: lyginamasis ekonominės regionų perspektyvos tyrimas 206
 • VERTINIMO METODIKOS, PAREMTOS SKIRTINGAIS MODELIAIS IR INSTRUMENTAIS
 • Menglin Liu, Chonghui Zhang, Yuanhang Fan, Huanhuan Jin. Debesų modeliais paremtas išsamus MULTIMOORA vertinimo metodas ir jo taikymas mokant statistikos 229
 • Rizwan Raheem Ahmed, Saima Hussain, Munwar Hussain Pahi, Antanas Usas, Edmundas Jasinskas. Socialinės medijos naudojimas ir išplėsto technologijų palankumo modelis (ETAM): struktūrinių lygčių modeliavimo (SEM) principu paremtas daugiamatis metodas 246
 • Tomasz Skica, Jacek Rodzinka, Małgorzata Leśniowska-Gontarz. Vietos savivaldos administracinių vienetų (LGU) verslumo rėmimo priemonių naudojimo ir efektyvumo lygio įvertinimas Lenkijoje 272
 • APŽVALGOS
 • KNYGŲ APŽVALGOS 290
 • DAKTARO DISERTACIJŲ APŽVALGOS 294
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 305
 • Reikalavimai straipsniams 310
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict