ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
 • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Turinys
 • KVIESTINIO REDAKTORIAUS ŽODIS. Mihaela Onofrei, Mircea Asandului, Alin Marius Andrieș. Numerio apžvalga 333
 • Straipsniai
 • REGIONALIZACIJOS PROBLEMOS ŠIUOLAIKINĖJE EKONOMIKOJE
 • Jana Nekolova, Oldřich Hajek, Jiři Novosak. Ekonominės veiklos vieta pokomunistiniame mieste: dvidešimt metų trukę žemės naudojimo pokyčiai Ostravos metropolinėje zonoje (Čekija) 335
 • Irina Bilan, Florin Oprea, Elena Cigu, Carmen (Sandu) Toderascu. Vietos valdžios išlaidos ir ekonomikos augimas: Rumunijos apskričių atvejis 352
 • Bogdan Căpraru, Norel Ionuţ Moise, Simona Mutu, Nicolae Petria. Finansinis stabilumas ir koncentracija: besivystančios Europos tyrimas 376
 • William Funsani, Michael Rickaille, Jing Zhu, Xu Tian, Velindah Chibomba, Aniah Dominic Avea, Tomas Baležentis. Ūkininkų gamybos sąnaudų paramos programa ir namų ūkių pajamos: Zambijos pietinės provincijos pamokos 396
 • Mihaela Onofrei, Georgeta Vintilă, Ştefan Cristian Gherghina, Radu Alin Păunescu. Efektyviojo įmonių mokesčio tarifo veiksnių empirinis tyrimas 413
 • VADYBA IR VERSLO VALDYMAS: TARPDISCIPLININIS POŽIŪRIS
 • Mihaela Tofan, Ana-Maria Bercu, Angela Roman. Verslininkystės dinamika Europos sąjungoje: lyginamoji perspektyva 431
 • Daniela Popescul, Vasile-Daniel Pavaloaia, Alexandru Tugui, Mircea Georgescu, Laura-Diana Radu, Lucian Daniel Berechet. Tikslingas, o ne atsitiktinis mokymas: verslo srities švietimo pritaikymas šiuolaikinių organizacijų reikalavimams 452
 • Marin Fotache, Florin Dumitriu, Valerica Greavu-Serban. Informacinių sistemų įgūdžių skirtumai tarp įmonių perkėlimo pradinės ir paskirties rinkos. Rumunijos tyrimas 478
 • Moein Beheshti, Hannan Amoozad Mahdiraji, Edmundas Kazimieras Zavadskas. Portfelio optimizavimo strategija: COPRAS G-MODM hibridinis metodas 500
 • Marinko Škare, Dean Sinković. Ilgų nedarbo lygio ciklų išskyrimas Kroatijoje taikant spektrinį modeliavimą 520
 • RIZIKOS VALDYMO IŠŠŪKIAI FINANSŲ RINKOJE
 • Alin Marius Andrieș, Ioana Pleșcău, Ovidiu Stoica. Makroprudencinė politika ir bankų rizika Vidurio ir Rytų Europoje: bankų verslo modelio įtaka 544
 • Sorin Gabriel Anton, Elena Toader, Bogdan Firţescu. Ar rizikos valdymas naudojant išvestines finansines priemones pagerina pensijų fondų finansinės veiklos rezultatus? Praktinė Rumunijos patirtis 565
 • Mircea Asandului, Sabina Andreea Cazan, Bogdan Căpraru, Iulian Ihnatov. Banko susijungimų ir įsigijimų reikšmė bankų veiklos rezultatams ir rizikos prisiėmimui 580
 • Ioan Bogdan Robu, Mihai Carp, Cristian C. Popescu, Leontina Pavaloaia, Costel Istrate, Iuliana Eugenia Georgescu. Šalies rizikos įtaka Rumunijos biržų bendrovių apskaitos kokybei 597
 • Reikalavimai straipsniams 620
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict