ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
 • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Turinys
 • Tomasz Bernat. Numerio apžvalga 314
 • Straipsniai
 • MOTYVACIJA IR IŠŠŪKIAI VERSLO TRANSFORMACIJOMS
 • Drahomira Pavelkova, Pavel Bednař, Magdalena Bialic-Davendra, Adriana Knapkova. Branduolių organizacijų internacionalizacijos veiklos: veiksniai, darantys joms įtaką 316
 • Ludmila Kozubikova, Jaroslav Belas, Aleksandr Ključnikov, Zuzana Virglerova. Orientacijos į verslumą konstruktų MVĮ segmentuose dėl parinktų sociodemografinių veiksnių vertinimas 333
 • Lenka Kalusova, Elena Fetisovova. Skirtumų tarp veiksnių, lemiančių įmonių finansines struktūras pramonės sektoriuose, tyrimas 356
 • Boris Popesko, Petr Novak, ŠarkaPapadaki, Dušan Hrabec. Ar tradiciniai biudžetai vis dar dominuoja: Čekijos firmų biudžeto sudarymo praktikos tyrimas 373
 • Aleksandra Gąsior. Atlyginimai - veiksnys, lemiantis didelių įmonių restruktūrizavimą Lenkijoje 389
 • SANGLAUDOS POLITIKOS IR DARNAUS VYSTYMOSI EKONOMINIS VERTINIMAS
 • Salam Al-augby, Kesra Nermend. Teksto analizės taisyklėmis pagrįsto algoritmo naudojimas fondų biržos investavimo sprendimams paremti 448
 • Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, Waldemar Tarczyński. Pirmaujančio sektoriaus nustatymo metodas Varšuvos vertybinių popierių biržoje 470
 • Sohail Asif, Ijaz Ur Rehman, Salman Ali Qureshi. Priežastinis ryšys tarp grynosios palūkanų maržos ir nepalūkaninių pajamų: įrodymai iš Pakistano bankų sektoriaus 484
 • KOMUNIKACIJOS VALDYMO ĮVAIROVE ŽINIŲ EKONOMIKOJE
 • Małgorzata Łatuszyńska, Anna Borawska. Ekonominiai eksperimentai virtualiame pasaulyje 495
 • Irena Mačerinskienė, Rima Tamošiūnienė, Rasa Aleknavičiūtė, Simona Survilaitė. Trigubos spiralės modelio taikymo žinių perdavimo procese ypatumai Lietuvoje 507
 • Gintarė Dudėnaitė, Donatas Pilinkus, Reda Nausėdaitė. Lyderystės svarba kultūros organizacijose: Kauno bienalė 526
 • Jan Suchaček, Petr Seďa, Vaclav Friedrich, Jaroslav Koutsky. Saugumo ir nelaimingų atsitikimų regionų dimensija ir jų tv atspindžiai Čekijos Respublikoje 544
 • Reikalavimai straipsniams 567
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict