ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
 • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Turinys
 • Kviestinio redaktoriaus žodis. Gabriela Carmen Pascariu. Institucijų transformacijos ir regionų vystymas Centrinėje ir Rytų Europoje 511
 • Straipsniai
 • Transformacijų iššūkiai ekonomikos vystymuisi
 • Daniela-Luminita Constantin, Zizi Goschin, Andreea Iluzia Iacob. Ekonominis, socialinis ir teritorinis sanglauda tarp Europos Sąjungos tikslų ir nacionalinės regioninės politikos: Rumunijos perspektyva 514
 • Cristian Încalţărău, Liviu-George Maha. Piniginės perlaidos ir ekonominis vystymasis 527
 • Gabriela Dragan, Gabriela Carmen Pascariu. Naujas jungties punktas Europos sąjungos vystyme? Rumunijos situacija 549
 • Maria Bîrsan, Anuţa Buiga, Simona Gabriela Masca. Išskirtiniai investicinio vystymo bruožai: Rumunijos atvejis 566
 • Regionų vystymo problemos
 • Gabriela Carmen Pascariu, Ramona Frunză. Rytai prieš Pietų periferiškumą Europos Sąjungoje: centro-periferijos modelio perspektyva 590
 • Corneliu Iaţu, Ciprian Alupului. ES struktūrinių fondų įsisavinimas Rumunijoje: faktorinė NUTS 3 lygmens analizė 612
 • Mihaela Tofan. Teisinių viešų pirkimų sutarčių sudarymo procedūrų vertinimas 631
 • Virginija Jurėnienė. Kultūros paveldo ir kultūrinio turizmo industrijų sąveika Lietuvoje 647
 • Švietimo vystymo iššūkiai
 • Luminița Nicolescu. Studentų patirtis Rumunijos aukštajame moksle: lyginamasis institucinis požiūris 664
 • Liviu-George Maha, Gabriel-Andrei Donici, Sorin-Ştefan Maha. Imigrantų prieiga prie išsilavinimo Jungtinėse Valstijose ir Europos Sąjungoje: palyginamoji perspektyva 685
 • Carmen Pintilescu, Livia Baciu. Regionų veiksnių įtakos Rumunijos ikiakademinių studijų baigimui analizė 701
 • Institucijų transformacijos ir įmonių socialinė atsakomybė
 • Ramona Frunză. Turto valdymo institucijų vaidmuo ekonominiame transformacijos ir išsivystymo procese Centrinėje ir Rytų Europoje 715
 • Rodica Milena Zaharia, Marilena Ghenghea (Mladin). Įmonių socialinė atsakomybė farmacijos pramonėje: Rumunijos atvejis 730
 • Georgiana Florentina Grigore, Alin Stancu. Įmonių socialinės atsakomybės vaidmuo, kuriant darbdavio prekės ženklą 741
 • Alin Stancu, Georgiana Florentina Grigore, Mihai Roşca. Vartotojų įmonės socialinės atsakomybės iniciatyvų suvokimas – kokybinis požiūris 754
 • Aistė Dromantaitė. Subalansuotas lygių lyčių galimybių vystymasis Lietuvos darbo rinkoje 765
 • Reikalavimai straipsniams 782
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict