ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2006
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2006
 • © Latvijos universitetas, 2002-2006
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Zigmas Lydeka, Justas Kavaliauskas. Mažo rezultatyvumo įmonės: konkurenciniai pranašumai, trūkumai ir strategijos 21
 • Straipsniai
 • Finansų valdymas ir politika valstybės ir organizacijų lygmenyse
 • William T. Bagatelas. Etinės JAV deficitinių išlaidų implikacijos: etinis JAV vyriausybės biudžeto ir mokesčių politikos tyrimas… Kodėl svarbi etika? 40
 • Kristina Rudžionienė. Suinteresuotųjų grupių interesų įtaka finansinei apskaitos politikai: Lietuvos atvejis 51
 • Postmoderni visuomenė ir vartojimo metodai
 • Elina Gaile-Sarkane. Informacinių produktų vartojimas: ekonominės vertybės ir informacinė visuomenė 65
 • Ana Pawlowska, Agnieszka Kacprzak, Adam Strelecki. Postmodernaus vartojimo raiška Lenkijos antreprenerių elgsenoje 81
 • Baiba Šavriņa, Inese Kalnmeiere. Pajamų nelygybės atspindys vartojimo išlaidose: Latvijos atvejis 101
 • Verslo ir kapitalo rinkų vystymas
 • Sigitas Urbonavičius, Vytautas Dikčius, Dainora Grundey. Vadovybės veiksnių ryšys su rinkos orientacijos lygiu įmonėje 131
 • Eduardas Freitakas, Gerda Žigienė, Arūnas Grigaitis. Finansinio šuolio po rezultatų paskelbimo (PAD) fenomenas Jungtinės Karalystės kapitalo rinkoje 148
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 166
 • Habilituoto daktaro procedūrų apžvalgos 174
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 179
 • Tarptautinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 182
 • Nacionalinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 187
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 199
 • Reikalavimai straipsniams 207
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict