ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universiteto
  Kauno humanitarinis fakultetas, 2002
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 15
 • Vedamasis straipsnis. Modestas Gelbūda, Dainora Grundey, Virginijus Tamaševičius, Arūnas Starkus, Žilvinas Židonis. Tarptautinis verslas pereinamosiose ekonomikos 19
 • Specialus vedamasis. Borisas Melnikas. Transformacijų visuomenė ir aukštojo mokslo sistemos modernizavimas 20
 • Straipsniai
 • David J. Pollard, Iveta Simberova. Smulkių ir vidutinių įmonių internacionalizacijos tyrimas pereinamosiose ekonomikose: kai kurie apmąstymai 45
 • Tiia Vissak. Strateginių aljansų įtaka Centrinės ir Rytų Europos įmonių veiklai 58
 • Rita Kuvykaitė, Monika Alimienė. Marketingo planavimo ir marketingo sprendimų priėmimo sąveika globalizacijos kontekste 69
 • Graham H. Roberts. Faktai ar prietarai? Rusijos verslo kultūra ir naujasis korporacijų valdymo kodeksas 84
 • Julia Manea, Pervez Ghauri, Robert Pearce. Centrinės ir Rytų Europos multinacionalinių įmonių strategijų paieška: vietinių ryšių ir ekonominės regioninės plėtros kontekstas 101
 • Alojzy Z. Nowak, Jeff W. Steagall. Užsienio tiesioginių investicijų modeliai ir jų pasekmės Centrinėje ir Rytų Europoje 1990-2000 metais 132
 • Bengt-Åke Ludvall. Mažų rinkų transformacija žinių ekonomikoje ir globalizacijoje – Danijos pavyzdys 152
 • Joseph A. Ilacqua, Irina Akhramenko. Pereinamojo laikotarpio lyderystė kintančioje verslo aplinkoje: institucinio ir verslo konteksto pokyčių atvejis 166
 • Ilona Bučiūnienė, Žaneta Piligrimienė, Regina Navickienė. Lietuvos turizmo įmonių veiklos rezultatų vertinimo sistemos įvertinimas 178
 • Tauno Tiusanen, Juha Väätänen, Jari Jumpponen, Martin Keim. Iš Maskvos į...? – Preliminarūs Rusijos mobilaus ryšio operatorių regioninės plėtros strategijų aspektai 191
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 206
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 215
 • Habilituoto daktaro disertacijų apžvalgos 219
 • Tarptautinių konferencijų apžvalgos 227
 • Nacionalinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 233
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 238
 • Reikalavimai straipsniams 240
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict