ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
 • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS. Predrag Bejaković, Romina Pržiklas Družeta, Marinko Škare. Painus, abejotinas ir nenaudingas koronaviruso poveikio ekonomikos plėtrai vertinimas 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Sichao Chen, Weihua Su, Ji Chena, Kevin W. Li. COVID-19 poveikis gamintojų veiklai: Kinijos pavyzdžiai 41
 • Straipsniai
 • EKONOMIKOS PERTVARKYMAS SIEKIANT GERESNĖS ATEITIES
 • Laima Okunevičiūtė Neverauskienė, Irena Danilevičienė, Vytautas Aleksandras Rutkauskas. Makroekonominių procesų portfelis kaip šalies ekonominio efektyvumo valdymo priemonė 62
 • Veselin Draskovic, Radislav Jovovic, Milica Delibasic, Anna Sherstobitova. Alternatyviosios institucijos kaip pagrindinė krizę Pietryčių Europoje kelianti priežastis 85
 • Marianna Siničakova, Benedict E. Alechenu, Srdjan Redzepagic. Bendros pinigų politikos efektyvumas: Baltijos šalių ir Slovėnijos atvejis 97
 • Nicolae Istudor, Vasile Dinu, Dan Costin Nițescu. Žaliosios energijos įtakos ES prekybai veiksniai 116
 • Jinsong Wang, Wei Shi. Kinijos vandens išteklių balanso sudarymas ir ekonominis pagrindimas: Džendziango provincijos atvejo analizė 131
 • Gaosong Zhao, Zhongwei Chen, Fei Wang. Žemės ūkio paskirties žemės valdymo veiksniai Kinijoje iš žemės apyvartos perspektyvos 151
 • SKAITMENINĖ TRANSFORMACIJA: INOVACIJŲ PANAUDOJIMAS VERSLUI PLĖTOTI
 • Saima Hussain, Rizwan Raheem Ahmed, Aamir Feroz Shamsi. Technologijų pripažinimas, siejamas su pagerėjusia psichologine gerove: eksperimentinio tyrimo įrodymai 177
 • Xinxin Jing, Ruchuan Jiang, Na Zhao, Xinrui Lin. Vadovų darbo užmokesčio skirtumo ir valdybos kapitalo poveikis įmonių investicijoms į inovacijas: aukštųjų technologijų bendrovių, kurių akcijomis prekiaujama biržoje, atvejo tyrimas 197
 • Vladimir Vavrečka, Anna Zauskova, Andrej Privara, Mehmet Civelek, Krzysztof Gajdka. MVĮ polinkis naudoti rinkodaros kanalus, kuriems sąlygas sudaro technologijos: Čekijos, Slovakijos ir Vengrijos atvejai 223
 • LYČIŲ SKIRTUMAI PRIIMANT SPRENDIMUS DARBO RINKOJE - EKONOMINIS ATVEJIS
 • Robert Stefko, Beata Gavurova, Martin Rigelsky, Viera Ivankova. Gyvenimo trukmė ir konkrečios mirtingumo priežastys, atsižvelgiant į su ekonomikos augimu susijusią lyčių nelygybę 241
 • Oksana Mačėnaitė, Jūratė Požėrienė, Diana Rėklaitienė, Vida Ostasevičienė. Sportinės veiklos svarba vyrų (kaip vartotojų avansu) savivertei ir socialinės atskirties mažinimui 264
 • Hend El Hassan, Rodica Milena Zaharia. Moterų galimybės įsidarbinti Egipte: privataus sektoriaus specialistų nuomonė 276
 • APLINKOS NEAPIBRĖŽTUMAS: STRATEGINIO MĄSTYMO PRIEMONĖS
 • Jieqiong Wang, Xiao Zhang, Mingjie Dai. Ekonominės politikos neapibrėžtumo įtaka įmonių finansinės informacijos atskleidimui 297
 • Yunting Shen, Xiaosong Zheng. Tarptautinių bendrųjų įmonių gaivinimas Kinijoje: pagrindinių sėkmės veiksnių aptarimas 325
 • Hannan Amoozad Mahdiraji, Edmundas Zavadskas, Alireza Arab, Zenonas Turskis, Iman Ghasemian Sahebi. Gamybos strategijų, kurių pagrindas -išplėstas SWARA metodas ir intuityvieji neryškieji skaičiai, parama 346
 • APŽVALGOS
 • DAKTARO DISERTACIJŲ APŽVALGOS 375
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 384
 • Reikalavimai straipsniams 389
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict