ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
 • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Turinys

 • REDAKTORIAUS ŽODIS 751
 • Straipsniai
 • SKAITMENIZACIJOS VEIKIMAS IR ĮTRAUKIMAS SKIRTINGO LYGIO VEIKLOSE
 • Miao Jiang. SKAITMENINIŲ ĮTRAUKIŲ FINANSŲ POVEIKIS BENDRAM PASLAUGŲ PRAMONĖS ŽALIOSIOS GAMYBOS VEIKSNIŲ NAŠUMUI: NAUJI ĮRODYMAI IŠ KINIJOS 753
 • Xiaosong Zheng, Anran Sun. SKAITMENINIMAS IR INTERNACIONALIZACIJA: APDIRBIMO PRAMONĖS KINIJOJE TYRIMAS 772
 • Yiping Xiao, Yu Zhang, Changcun Wen, Qing He, Xin Xia. AR SKAITMENINĖ FINANSINĖ ĮTRAUKTIS SUMAŽINA PAJAMŲ SKIRTUMĄ TARP MIESTO IR KAIMO VIETOVIŲ? ĮRODYMAI IŠ PREFEKTŪROS LYGIO KINIJOS MIESTŲ 792
 • KINIJOS RINKOS ANALIZĖ IR VERTINIMAS TARPTAUTINIAME LYGMENYJE
 • Ping Li, Huiling Peng, Yangmei Zeng, Haijun Wu. KINIJOS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ EKSPORTO PREKYBOS POTENCIALAS IR PRIVALUMAI, SUSIJĘ SU INICIATYVA "VIENA JUOSTA, VIENAS KELIAS": EMPIRINIS PREKYBOS VALGOMAISIAIS GRYBAIS TYRIMAS 816
 • Chuyi Fang, Hanyun Li, Yuting Wang. TARPTAUTINĖS PREKYBOS ĮTAKA KINIJOS MIESTŲ IR KAIMO VIETOVIŲ PAJAMŲ SKIRTUMUI: TYRIMAS, PAREMTAS ERDVINIU EKONOMETRIJOS MODELIU 834
 • Xu Tao, Shan Yu, Jianyu Qiu. KAIP INSTITUCINIS ATSTUMAS VEIKIA DVINARĘ INVESTAVIMO MARŽĄ? EMPIRINIS TYRIMAS, PAREMTAS KINIJOS TIESIOGINĖMIS INVESTICIJOMIS UŽSIENYJE (TIU) ŠALIMS, DALYVAUJANČIOMS INICIATYVOJE "VIENA JUOSTA, VIENAS KELIAS" 852
 • Yuegang Chen, Chaozhen Zhao, Xujian Wang, Yan Wu. MIESTO TINKLO, KURĮ SUDARO SKAITMENINĖS EKONOMIKOS ĮMONIŲ SRAUTŲ ERDVĖ, STRUKTŪRINIŲ CHARAKTERISTIKŲ ANALIZĖ 873
 • ASMENINIŲ IR MOTYVACINIŲ VEIKSNIŲ VERTINIMAS PROFESINĖJE VEIKLOS PERSPEKTYVOJE
 • Yaya Zheng. GEBĖJIMO ĮVERTINTI SAVO VERTIMO KOKYBĘ PAGAL POŽYMIAIS PAGRĮSTUS RETROSPEKTYVINIUS VERBALINIUS PROTOKOLUS TYRIMAS 893
 • Biruta Švagždienė, Ingrida Šarkiūnaitė, Edmundas Jasinskas, Artūras Simanavičius, Algirdas Pupkis. LAISVALAIKIO ORGANIZATORIAUS IŠSEKIMAS - NESĖKMINGA PROFESINĖ REALIZACIJA 908
 • Xiaolei Wang, Ruiyu He, Zhongjin Tian, Yibing Zhang. ELGSENOS EKONOMIKOS ANALIZĖ IR DARBO PASKATINIMŲ KOLEGIJOS PATARĖJAMS DIDINIMAS 922
 • Weichen Shen, Chunyan Xu, Xinyue Feng, Sihan Zhang. AR VAIDMENŲ PAGRINDU VEIKIANTI VIEŠOJI LYDERYSTĖ GALI SKATINTI PAVALDINIUS PRISIIMTI ATSAKOMYBĘ? POLITINIŲ ĮGŪDŽIŲ IR VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO MOTYVŲ VAIDMUO 938
 • Tao Tian, Xiaoning Li, Qing Wang, Yujing Shen, Qian Li. AR PROFESINĖ ĮMONĖS VADOVO PATIRTIS GALI PAGERINTI VIDINIO KORPORACIJOS VALDYMO VEIKSMINGUMĄ? ATRADIMAS, PAREMTAS Į BIRŽOS SĄRAŠUS ĮTRAUKTŲ KINIJOS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ DUOMENIMIS 959
 • ĮVAIRIŲ VERTINIMO METODIKŲ TAIKYMAS SKIRTINGŲ SRIČIŲ MOKSLINIUOSE TYRIMUOSE
 • Muhammad Imran, A.K. Mahbubul Hye, Mariusz Urbański, Zdzisława Dacko-Pikiewicz. RIZIKOS VEIKSNIŲ IR PROJEKTO SĖKMĖS STATYBOS INDUSTRIJOJE VERTINIMAS 986
 • Abouzar Gholamalizadeh, Hannan Amoozad Mahdiraji, Ghahreman Abdoli, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Zenonas Turskis. VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ VIEŠIEJI PIRKIMAI ATSIŽVELGIANT Į RIZIKĄ IR KOGNITYVINĮ SUDĖTINGOS INFORMACIJOS AUKCIONĄ, TAIKANT NAUJĄ DAUGIATIKSLĮ METODĄ 1001
 • Marek Vochozka, Lenka Novotna, Michal Hovanec. SENTIMENTŲ SVARBA VERTINANT KORPORACIJOS OBLIGACIJŲ KAINĄ 1026
 • Tingting Yi, Zhihui Luo, Muqiu Yang. TURISTŲ SRAUTO PATIRTIES MATMUO SCENARIJUMI PAREMTAME ŽMOGŽUDYSTĖS ŽAIDIME VAIZDINGOSE VIETOVĖSE: ĮSIKŪNIJIMO PERSPEKTYVA 1049
 • Reikalavimai straipsniams 1067
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict