ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2011
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2011
 • © Latvijos universitetas, 2002-2011
Kuriame Lietuvos ateitį
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Birutė Visokavičienė, Artūras Kaklauskas, Birutė Galinienė. Konceptualus pinigų politikos modelis Lietuvai 20
 • Specialusis straipsnis. Joan Llonch, Alex Rialp, Josep Rialp. Marketingo pajėgumai, įmonių optimizavimo programos ir veikla ankstyvosiose perėjimo ekonomikose: valstybei priklausančių įmonių atvejis Kuboje 45
 • Straipsniai
 • Finansų ir ekonomikos transformacijos Europos Sąjungoje
 • Algirdas Miškinis, Martina Miknevičiūtė. Palyginamoji tiesioginių užsienio investicijų paskatų naudojamu naujosiose Europos Sąjungos šalyse analizė 72
 • Asta Klimavičienė, Donatas Pilinkus. Valstybės kreditinio reitingo pokyčių įtaka Vidurio ir Rytų Europos akcijų rinkoje 87
 • Štefan Bojnec, Laure Latruffe. Žemės ūkių dydis ir jų efektyvumas pereinamuoju laikotarpiu: Slovėnijos žemės ūkių įžvalgos 104
 • Socialinis-ekonominis pasirinktų pramonės sektorių vertinimas
 • Karel Janda, Jakub Mikolášek. Sėkminga Čekijos alaus pramonės ekonominė transformacija ir jos socialinės sąnaudos bei nauda 117
 • Lidija Hauptman, Vito Bobek, Vesna Čančer, Igor Perko, Romana Korez Vide. Mažų ir vidutinių įmonių internacionalizacijos paramos politika: Slovėnijos atvejis 138
 • Daniel Solomon. Kandidato kampanijos išlaidų, atsižvelgiant į kandidato karjeros sėkmę, efektyvumas: JAV kongreso rinkimų naujokų ir senbuvių sąveikos tyrimas 155
 • Darnūs sprendimo būdai pramonės vystyme
 • Rita Vilkė. Pažangūs visuomenės vertybėmis grįstų pokyčių įrankiai: ĮSA integruotos subalansuotų rodiklių sistemos 172
 • Alena Kocmanová, Mirko Dohnal, Tomáš Meluzín. Kokybiniai nelygtiniai modeliai – kaip paprasti neapibrėžtų darnumo žinių integratoriai 187
 • Petras Baršauskas, Ralph-Jörn Kurschus, Vaida Pilinkienė. Pasaulinės krizės įtaka Vokietijos ekonomikai 197
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 213
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 217
 • Tarptautinių ir nacionalinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 220
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 228
 • Reikalavimai straipsniams 234
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict