ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2010
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2010
 • © Latvijos universitetas, 2002-2010
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 17
 • Vedamasis straipsnis. Larisa Belinskaja, Birutė Galinienė. Baltijos valstybės: nuo svaiginamos sėkmės iki finansinio nuosmukio? 19
 • Specialusis straipsnis. A. Kaklauskas, E.K. Zavadskas, A. Bagdonavičius, L. Kelpsienė, D. Bardauskienė, V. Kutut. Statybos ir nekilnojamojo turto sektoriaus krizės konceptualus modeliavimas, ypatingą dėmesį kreipiant lyginamųjų kokybinių aspektų aprašymui 36
 • Straipsniai
 • Korporacijų valdymas CRE šalyse
 • Aaro Hazak, Kadri Männasoo. Įmonių finansinių įsipareigojimų nevykdymo rodikliai - ES atveju paremta empirinė studija 62
 • Raimundas Armonas, Greta Drūteikienė, Albinas Marčinskas. Augimo strategijos globalioje pramonės šakoje integruotas modelis: daugialygmenis traktavimas 77
 • Bruno S. Sergi, Yu Hsing. Tikrojo produkcijos lygio reakcija, pasikeitus euro kursui, vertybinių popierių kainoms, ir kitoms makroekonominėms sąlygoms Italijoje 101
 • Antreprenerystės transformacijos Lenkijoje
 • Jaroslaw Korpysa. Bedarbystė kaip pagrindinis antreprenerystės veiksnys 109
 • Anna Pawłowska, Agnieszka Kacprzak, Adam Strzelecki. Būti ar nebūti ... antrepreneriu? Lenkijos studentų požiūrio į verslumą analizė 124
 • Vartotojų elgsenos tyrimai CRE šalyse
 • Tanja Dmitrović, Irena Vida. Vartotojų elgsenos ir produkto kilmės sąveika: srities ir jos teorinių pagrindų evoliucija 145
 • Rimantas Stanikūnas. Pirkimo galia: ekonominė koncepcija ir konkurencija 166
 • S. Urbonavičius, V. Dikčius, J. Gineikienė, M. Degutis. Prekių kilmės šalies poveikis transformacijų kontekste: nostalgija, etnocentrizmas ir priešiškumas šaliai 182
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 203
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 206
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 214
 • Reikalavimai straipsniams 220
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict