ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
 • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Kuriame Lietuvos ateitį
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Salvador Gil-Pareja, Rafael Llorca-Vivero, Jose Antonio Martinez-Serrano. Kontinentinių ir tarpkontinentinių preferencinių prekybos sutarčių padariniai prekybai 20
 • Specialusis straipsnis. Sergey Filippov, Geert Duysters. Įmonių filialų vaidmens evoliucija ir regioninė ekonomikos integracija Europoje 45
 • Straipsniai
 • Finansinių instrumentų vystymas CRE šalyse
 • Gheorghe Săvoiu, Vasile Dinu. Ekonomikos fenomeno, apibūdinamo kaip priešpriešiniai, daliniai ar visiškai kompensuojami prekių srautai, statistinės analizės sprendimai: Rumunijos ir Baltijos šalių eksporto ir importo atvejis 54
 • Lajos Zoltán Bakucs, Štefan Bojnec, Imre Fertő. Monetarinis poveikis ir žemės ūkio produkcijos kainų šuoliai: Slovėnijos pavyzdys 72
 • Dalia Krikščiūnienė, Virgilijus Sakalauskas. Viešos informacijos įtaka akcijų rinkos svyravimams 84
 • Ekonomikos darnumo atvejai: teorijos ir praktikos transformacijos
 • Ewa Mazur-Wierzbicka. Lenkijos sukaupta patirtis, adaptuojant prognozavimo metodą 100
 • Remigijus Čiegis, Asta Mikalauskienė, Rasa Pušinaitė. Aplinkosaugos politikos priemonių taikymas darnios energetikos vystymosi įgyvendinime: klimato kaitos švelninimas 111
 • Ivan Stefanović, Sloboda Prokić, Slavoljub Vujović. Naujas organizacijos aplinkos dimensijų peržiūrėjimas: šiuolaikinio konteksto analizė 124
 • Socialiniai pereinamujų ekonomikų klausimai
 • Ingrida Šarkiūnaitė, Rasa Bartkutė, Edmundas Jasinskas, Mantas Dilys, Saulius Jurgelėnas. Socialinio kapitalo sąsaja su gyvenimo kokybe 139
 • Nuria González-Álvarez, Vanesa Solís-Rodríguez, Javier Guzmán-Goyanes. Socialiniai veiksnių ir naujų įmonių sprendimai: kognityvinių indikatorių analizė 154
 • Dalia Štreimikienė, Ilona Kiaušienė. Lyčių lygybės matavimai Lietuvoje 167
 • Edverdas Vaclovas Bartkus, Giedrius Kaminskas, Rokas Grunda. Amžiaus ir lyties reikšmė lyderio ir sekėjų tarpusavio sąveikai 184
 • IT taikymas ekonomikos ir vadybos studijose
 • Jurij Tekutov, Saulius Gudas, Vitalijus Denisovas. Studijų programų turinio tobulinimas probleminės srities modelio pagrindu 199
 • Mohammad Majid Fouladgar, Abdolreza Yazdani-Chamzini, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Siamak Haji Yakhchali, Mohammad Hossein Ghasempourabadi. Projekto portfelio parinkimas, taikant Fuzzy AHP ir VIKOR metodus 213
 • Tomas Danikauskas, Rimantas Butleris, Vigintas Šakys. Dalykinės srities kalbos panaudojimas informacinių sistemų kūrimo procese, valstybinio miškų kadastro integruotos informacinės sistemos pavyzdys 232
 • Audrius Lopata, Martas Ambraziūnas, Saulius Gudas. Žiniomis grindžiamos MDA architektūros vartotojo reikalavimų specifikavimo ir validavimo būdas 248
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 261
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 266
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 273
 • Reikalavimai straipsniams 279
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict