ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2009
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2009
 • © Latvijos universitetas, 2002-2009
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Utz Helmuth. Fundamentalizmo peržiūra: neuroekonomikos įžvalgų taikymas ekonominiam užmokesčio pagal veiklos rezultatyvumą pagrindimui viešame administravime 21
 • Straipsniai
 • Tiesioginių užsienio investicijų politika pereinamosiose ekonomikose
 • Tiia Vissak. Tiesioginių užsienio investicijų įtaka šalies-šeimininkės filialams: trijų įmonių iš Estijos analizė 34
 • S.X. Zeng, T.W. Wan, Vivian W.Y. Tam. Tiesioginės užsienio investicijos ir technologijų sklaida: Kinijos atvejis 50
 • Yu Hsing, Bruno S. Sergi. Empirinis J-kreivės testavimas Estijai, Latvijai ir Lietuvai bei politikos gairės 63
 • Pramonės sektorių vystymasis iš Europos perspektyvos
 • Daniel Nepelski. Elektroninio aprūpinimo įtaka tiekėjų skaičiui 72
 • Mirco Groß. Vietinio viešojo transporto konkurencija ir kooperacija: realistinis scenarijus ar fantazija? 86
 • Artūras Kaklauskas, Edmundas Zavadskas, Saulius Raslanas. Nekilnojamojo turto sektoriaus modeliavimas: Lietuvos pavyzdys 101
 • Klientų lojalumo tyrimai Lietuvoje
 • Laura Šalčiuvienė, Viltė Auruškevičienė, Kevin Lee. Asmeninių vertybių įtaka klientų lojalumui 121
 • Renata Žvirelienė, Ilona Bučiunienė, Vida Škudienė, Algimantas Sakalas. Klientų išlaikymas per tiekėjų-organizacijų-klientų ryšių valdymą 137
 • Dainora Grundey. Ekologinis marketingas ir ekologinis ženklinimas: ar tai užtikrina klientų lojalumą ekologiniams produktams Lietuvoje? 152
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 180
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 187
 • Tarptautinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 191
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 206
 • Reikalavimai straipsniams 215
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict