ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2004
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2004
 • © Latvijos universitetas, 2002-2004
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 17
 • Vedamasis straipsnis. Vytautas Pranulis. Verslo mokymas Lietuvoje 19
 • Straipsniai
 • Aneta Zelek. Krizių valdymas transformuojamose įmonėse – Lenkijos atvejis 30
 • Borisas Melnikas. Ekonominė raida Baltijos bei kitose Vidurio ir Rytų Europos šalyse: regioninė specializacija, liberalizavimas ir „oazių“ idėja 54
 • William T. Bagatelas, Jana Kubicová, Bruno S. Sergi. Apie etines gerovės netolygumo implikacijas 75
 • Anna-Maija Lämsä. Kokybės iššūkiai verslo mokyklose iš socialinio konstruktyvizmo perspektyvos – kokybės vystymo organizacinio modelio paieška 95
 • Dalia Štreimikienė. Politikos priemonės Lietuvos energetikos sektoriuje, siekiant įgyvendinti Kioto protokolo reikalavimus 106
 • Iwona Escher, Joanna Petrykowska. Lenkijos įmonių partnerystė tiekimo grandyje kaip sąveikos marketingo įgyvendinimo apraiška 122
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 138
 • Tarptautinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 143
 • Nacionalinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 152
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 172
 • Reikalavimai straipsniams 180
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict