ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Straipsnis
ŠIANDIENĖJE LENKIJOS EKONOMIKOJE TAIKOMŲ ANTICIKLINIŲ POLITIKOS PRIEMONIŲ VIDINISREGULIAVIMAS
Ryszard Barczyk

SANTRAUKA. Vykdant dabartinę anticiklinę politiką taikomos tiek fiskalinės, tiek pinigų politikos priemonės. Su tema susijusioje literatūroje pateikiama įvairių nuomonių apie šių priemonių vaidmenį, jų anticiklinės įtakos techniką ir iš to kylančius ekonomiką stabilizuojančius padarinius. Daug mažiau dėmesio skiriama galimybėms, kategorijoms ir, svarbiausia, padariniams, sukeltiems derinant vidaus fiskalinės ir pinigų politicos priemones. Straipsnyje siekiama išnagrinėti derinamų fiskalinės ir pinigų politikos priemonių sukeliamus anticiklinius padarinius bei pagrindinius veiksnius, kurie lemia rinkos ekonomikos stabilumą. Straipsnyje aptariamos anticiklinės politicos pasekmės, kylančios dėl taikomų fiskalinės ir pinigų politikos priemonių. Toliau apžvelgiami analitiniai tyrimai, susiję su anticiklinių priemonių įtakos verslo svyravimų rezultatais ir priežasties-pasekmės ryšiu pagrįstos fiskalinės ir pinigų politicos priemonėmis, taikomomis Lenkijoje. Galiausiai pristatomi patys svarbiausi teoriniai ir praktiniai veiksniai, lemiantys ekonominės stabilizacijos padarinius.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: verslos vyravimai, fiskalinės ir pinigų politicos priemonės, vidinis anticiklinių politicos priemonių reguliavimas, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict