ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
 • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS. 317
 • Straipsniai
 • VERSLO ATSPARUMO STIPRINIMAS PASITELKUS DINAMIŠKUS VALDYMO SPRENDIMUS
 • Reza Rostamzadeh, Ahmad Esmaeili, Arash Shahryar Nia, Jonas Šaparauskas, Mehdi Keshavarz Ghorabaee. FUZZYARAS metodo taikymas vertinant smulkių ir vidutinių įmonių tiekimo grandinių valdymo efektyvumą neapibrėžtumo sąlygomis 319
 • Gabriela Gheorghiu, Elena Cerasela Spătariu, Cristina Elena Georgescu. Bendrovių valdymas Rumunijoje – SVV perspektyva 349
 • Cristina Elena Georgescu, Elena Cerasela Spătariu. Informacinio ir sprendimo priėmimo metodo taikymas vadybos ir kaštų apskaitoje. Rumunijos atvejis 367
 • Andreea-Daniela Moraru, Margareta Ilie, Costin Octavian Sorici. Tarpinis orientacijos į rinką vaidmuo tarp orientacijos į verslumą ir VMĮ našumo. Rumunijos pavyzdys 386
 • VARTOTOJŲ PASITENKINIMO MODELIAVIMAS IR ANALIZĖ SKIRTINGUOSE SEKTORIUOSE
 • Margareta Ilie, Andreea-Daniela Moraru, Silvia Ghita-Mitrescu. Hierarchinis klientų pasitenkinimo bankų paslaugomis nustatymas pasitelkus dirbtinį neuronų tinklą 401
 • Maryam Abdoli, Reza Rostamzadeh, Jafar Sadegh Feizi, Izolda Jokšienė. Bankininkystės sektoriaus klientų suprantamos vertės ir pasitenkinimo įtaka jų lojalumui. 421
 • Iliuta Costel Negricea, Emanuela Maria Avram, Tudor Edu, Oana Preda. Pasitenkinimo modelis – visapusė Y kartos turistų motyvacija. Rumunijos pavyzdys 441
 • SKAITMENINĖS TRANSFORMACIJOS FINANSINĖSE PASLAUGOSE IR ORGANIZACINĖSE SĄSKAITOSE: RYTŲ EUROPOS ŠALIŲ ANALIZĖ
 • Diane Paula Corina Vancea, Kamer Ainur Aivaz, Cristina Duhnea. Politinis finansų rinkos neapibrėžtumas ir nepastovumas: Rumunijos atvejis 457
 • Cristina Duhnea, Diane Paula Corina Vancea, Loredana – Georgiana Frecea. IPO nukainojimas augančiose kapitalo rinkose: lyginamoji Rumunijos, Bulgarijos ir Vengrijos analizė 478
 • Angela Roman, Valentina Diana Rusu, Silvia Ghiță-Mitrescu. Biržinių Rumunijos įmonių skolų finansavimas: empiriniai pavyzdžiai 495
 • EKONOMINIŲ TENDENCIJŲ VERTINIMAS: TARPTAUTINĖ ANALIZĖ IR ĮŽVALGOS
 • Mariana Jugănaru, Kamer Ainur Aivaz, Ion Dănuț Jugănaru. Lyginamoji mėnesinio nakvynių skaičiaus sezoniškumo analizė Rumunijoje ir Europos sąjungoje 2005–2016 m 513
 • Constantin Ilie, Ionut Anthoni, Costin Sorici. Grafinė rumunų užimtumo raidos, susijusios su pramone 2000–2016 m., analizė 532
 • Güven Güngör, Răzvan Zaharia. Turkų diasporos antrepreneriškumas Rumunijoje – tiltas į bendrą ekonominę plėtrą 551
 • Ana-Maria Marinoiu, Laura Wahed, Razvan Zaharia, Rodica Milena Zaharia. Užsienio studentai Rumunijos medicinos mokyklose: empirinis motyvacijos, percepcijos ir intencijų po studijų baigimo tyrimas 564
 • Reikalavimai straipsniams 584
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict