ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
 • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS. Jelena Stjepcevic, Indrė Šikšnelytė. Įmonių socialinė atsakomybė energetikos sektoriuje 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Radislav Jovovic, Žaneta Simanavičienė, Virgilijus Dirma. Šilumos gamybos ekonomija dujas keičiant biokuru 34
 • Straipsniai
 • VERSLO VALDYMO GERINIMAS PAŽANGIAIS SPRENDIMAIS
 • Ivan Cismaru, Ion Petrescu, Camelia Dragomir, Laura Cismaru. Užsakymų sistemos tarptautinimas: tikrumo vektorius vykstant darniam vystymuisi 52
 • Vida Davidavičienė, Arnoldina Pabedinskaitė, Sigitas Davidavičius. Socialiniai tinklai B2B ir B2C komunikacijoje 69
 • Krishnaveni Muthiah, Suresh Suja. Patirties rinkodaros (jutiminio, jausmų, mąstymo, veiksmo, nuorodų lygmenų) taikymo mažmeninėje prekyboje tyrimas 85
 • LOGISTIKOS VALDYMO PROBLEMOS: IŠMANŪS SPRENDIMAI
 • Borut Jereb. Investicijų į logistiką valdymo tobulinimas 100
 • Bojan Beškovnik, Elena Beškovnik. Verslo aplinkos pertvarkymas: kūrybinės aplinkos taikymas Slovėnijos logistikos įmonėse 121
 • Miroslav Žižka. Čekijos miesto transporto vežėjų teikiamų paslaugų produktyvumo ir veiksmingumo vertinimas 134
 • VERTĖS KŪRIMAS REMIANTIS SISTEMINIU EKONOMINIU MODELIAVIMU
 • Povilas Aniūnas, Gailutė Gipienė, Mantas Valukonis, Mindaugas Vijūnas. Likvidumo rizikos valdymo modelis vietinio kapitalo komerciniams bankams 153
 • Indrė Slapikaitė, Rima Tamošiūnienė. ĮSA vertinimo sistemos modeliavimas 173
 • Manuela Rozalia Gabor, Lavinia Ancuţa Dorgo. Neuroninių tinklų metodo ir Boxo-Jenkinso metodo taikymo apyvartos prognozėms lyginamoji analizė: Rumunijos įmonės atveji 187
 • SOCIALINIO-EKONOMINIO POVEIKIO VERTINIMAS ĮVAIRIUOSE SEKTORIUOSE
 • Vilija Bitė Fominienė, Biruta Švagždienė. Būsimų turizmo sektoriaus specialistų karjeros suvokimas - iššūkis žmogiškųjų išteklių valdymui 211
 • Nikola Milović, Mijat Jocović. Tiesioginių užsienio investicijų poveikis Juodkalnijos ekonomikos konkurencingumui 223
 • Jolita Vveinhardt, Diana Komskienė, Zasha Romero. Priekabiavimo ir patyčių prevencija jaunių krepšinio komandose 323
 • APŽVALGOS
 • KNYGŲ APŽVALGOS 252
 • DAKTARO DISERTACIJŲ APŽVALGOS 257
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 266
 • Reikalavimai straipsniams 271
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict