ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2005
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2005
 • © Latvijos universitetas, 2002-2005
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Bruno S. Sergi. Korporacinio pelno mokesčio mažinimas. Ar tai padės antreprenerystei? 21
 • Straipsniai
 • Sveikatos priežiūros sistemų transformacijos CRE šalyse
 • Iga Rudawska. Vartotojų segmentavimas Lenkijos sveikatos priežiūros rinkoje: regionų požiūris 36
 • Zuzana Darmopilová, Zuzana Zigová. Postmoderni visuomenė: iššūkiai Čekijos sveikatos priežiūros reformai 55
 • Institucijos ir valstybės valdymas makro-ekonominėje aplinkoje
 • Marek Ratajzcak. Institucijų transformacijos: nuo planinės iki rinkos ekonomikos 73
 • Tjaša Redek. Valstybės valdymas ir ekonomikos vertinimas pereinamosiose ekonomikose: empirinis tyrimas 87
 • Robert Mikecz. Estijos pasiruošimas Euro įvedimui 2007 m. – pirmalaikis žingsnis su nepalankiomis pasekmėmis 113
 • Ryšiai su vartotojais kintančiame Europos Sąjungos paslaugų sektoriuje
 • Evangelia K. Blery, Μichalis G. Μichalakopoulos. Klientų ryšių valdymo taikymas praktikoje: analitiniai pavyzdžiai iš Graikijos 125
 • Sigitas Urbonavičius, Vytautas Dikčius. Verslo konsultacijų paslaugų pasirinkimas įvairiuose Baltijos šalių ekonomikos transformacijos etapuose 141
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 157
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 164
 • Nacionalinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 176
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 182
 • Reikalavimai straipsniams 187
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict