ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universiteto
  Kauno humanitarinis fakultetas, 2002-2003
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 17
 • Vedamasis straipsnis. Remigijus Čiegis. Tvarios visuomenės plėtros valdymo principai ir ekonomikos transformacijos 19
 • Straipsniai
 • Bruno S. Sergi. Kaip padaryti TMF remiamas programas patikimomis. Trišalė institucija prieš Ketinimų protokolą 37
 • Helle Hammer. Investicijų sprendimų priėmimas: šešių Estijos įmonių atvejų analizė 52
 • Vilhelm K. Bohutskyy. Naujų idėjų interpretacija skurdo fenomeno tyrimuose 72
 • Raminta Pučėtaitė. Darbuotojų dalyvavimo etika ir jos įtaka organizacijos konkurencingumui: Lietuvos įmonių valdymo aspektai 91
 • John Kuada, Rūta Janulevičienė. Moterų antreprenerių perspektyvos: lyginamoji Vakarų ir pereinamųjų ekonomikų studijų apžvalga 109
 • Greg Allen. G. Hofstedo teorijos apmąstymai: tarpkultūrinė vadyba Lenkijoje 123
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 138
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 144
 • Tarptautinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 153
 • Nacionalinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 165
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 172
 • Reikalavimai straipsniams 177
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict