ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Straipsnis
FISKALINIAI MOKESČIŲ SISTEMOS PERTVARKOS ASPEKTAI CENTRINĖJE IR RYTŲ EUROPOJE
Arkadiusz Żabinski, Michal Sosnowski

SANTRAUKA. 1995 - 2012 m. ES priklausančios Centrinės Rytų Europos šalys pertvarkė savo mokesčių sistemas. Pagrindiniai, pertvarką iniciavę veiksniai, buvo fiskaliniai faktoriai. Ieškodamos produktyvių nacionalinių biudžetų pajamų šaltinių, šios šalys turėjo tam pritaikyti savo mokesčių sistemos struktūras. Taip pat jos privalėjo atsižvelgti į savo ypatumus buvusius socialistinius ūkius, dabar patiriančius kaitą. Straipsnyje aptariami tiesioginio ir netiesioginio apmokestinimo pertvarkos būdai, kuriais naudojasi Centrinės ir Rytų Europos šalys bei kurie turėjo įtakos fiskalinių principų ir atitinkamų mokesčių sistemų funkcijų įgyvendinimui. Tyrimai rodo, renkantis įrankius, keičiančius mokesčių sistemos veiklos būdą, išryškėja nemažai panašumų. Buvusios Rytinio bloko ES narės nustatė pokyčių kryptis visoje ES ir tapo sektinu pavyzdžiu kitoms buvusioms socialistinėms šalims dėl naujų Europoje taikomų sprendimų, pavyzdžiui, ženklaus mokesčių tarifų sumažinimo ir vienodo dydžio mokesčių įvedimo. Priimti sprendimai neturėjo neigiamos įtakos Centrinės Rytų Europos šalių gaunamoms valstybės pajamoms, tik pakeitė fiskalinio efektyvumo santykį tarp atskirų mokesčių rūšių.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: fiskalinė politika; mokesčių sistema; valstybės pajamos; pajamų mokestis; netiesioginis apmokestinimas.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict