ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
 • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS. Hui Zhang, Tingwei Wang, Rongteng Zhang. Ar regioninė ekonominė integracija padeda užtikrinti kokybišką turizmo pramonės plėtrą: Kinijos duomenys 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Tianyuan Jiang, Shuangyue Shangguan, Zuyi Fang, Xiangming Fang. Sičuano kaimo turizmo kooperatyvų poveikis vietos ekonomikai ir užimtumui 39
 • Straipsniai
 • INOVACIJOS IR TECHNOLOGIJŲ TENDENCIJOS, SKATINANČIOS EKONOMIKOS VYSTYMĄSI
 • Feng Zhang, Junda Zhu, Guoxin Liu, Yu Wu, Lu Zhang. Bendrosios paskirties technologijų MTEP strategija pagal daugiaagentės sistemos dalyvavimo režimą, pagrįstą dinaminiais žaidimais 53
 • Zhenjiang Dou, Mengxiang Xie, Xiaojun Wang. Įvairių politikos priemonių poveikis įmonių investicijoms į mokslinius tyrimus ir plėtrą: skirtumai tarp pramonės kategorijų 83
 • Valentinas Navickas, Adriana Grenčikova, Marcel Kordoš, Martin Šramka. Informacinių ir ryšių technologijų naudojimas COVID-19 pandemijos metu 101
 • Guichuan Zhou, Wenjie Huang. Įmonių eksportas, vyriausybės parama ir įmonių investicijos į technologines inovacijas 114
 • Chuyi Fang, Chaoyu Li, Lijun Jia. Darbo užmokesčio skirtumo poveikio įmonių inovacijoms suvokimas: Kinijos privačių biržinių įmonių duomenys 131
 • BENDRAS MAKROEKONOMINĖS SITUACIJOS ĮVERTINIMAS
 • Anna Kislovska, Rima Tamošiūnienė. Globalių verslo paslaugų centrų paskatinto makroekonominio poveikio vertinimo modeliavimas 149
 • Cristina Raluca Gh. Popescu. Žmogiškojo kapitalo poveikis Europos Sąjungos veiklos rezultatams 2007-2019 m. 169
 • Iryna Roshchyk, Olena Oliinyk, Halyna Mishchuk, Yuriy Bilan. IT produktai, e. prekyba ir augimas: sąsajų kylančiose rinkose analizė 209
 • Weiwei Zhang, Lan Bo, Mahfuzul Haque. Kodėl Kinijos įmonės zombės yra sustingusios, bet nemirštančios? 228
 • ATEITIES PERTVARKYMAS: ĮSA IR TVARUMO SĄSAJŲ TYRINĖJIMAS
 • Hafezali Iqbal Hussain, Fakarudin Kamarudin, Jason J Turner, Hassanudin Mohd Thas Thaker, Nazratul Aina Mohamad Anwar. Aplinkosaugos ataskaitų teikimo politika ir skolos grąžinimo terminas 245
 • Milica Delibasic. Institucijų pusiausvyros tarp jūrų transporto ir darnaus vystymosi interesų stoka 263
 • Zoltan Rozsa, Magdalena Tupa, Jaroslav Belas, Jr., Zdenko Metzker, Petr Suler. ĮSA koncepcija ir numanomas jos įgyvendinimas Višegrado šalių MVĮ versle 274
 • EKONOMETRINIŲ METODŲ TAIKYMAS SIEKIANT PAAIŠKINTI EKONOMINIUS PROCESUS
 • Zhiying Zhang, Huchang Liao. Reagavimo į kritines situacijas nustatymas taikant Choquet integralu paremtą gautų ir prarastų vyraujančių balų skaičiavimo metodą, kai požymių svoriai yra neraiškūs 290
 • Ahmad Hashemi, Hamed Gholami, Uday Venkatadri, Anas A. Salameh, Mostafa Jafari, Georges Abdul-Nour. Naujas elementų formavimo uždavinių sprendimo metodas ir alternatyvus maršrutų parinkimas pasitelkus dalelių sankaupos optimizavimą 313
 • Sibo Chen, Chonghui Zhang, Xintong Yao, Huanhuan Jin, Qiaoqian Hu. Išsamus Kinijos gamybos pramonės skaitmeninės transformacijos įvertinimas remiantis naujuoju intervalų verčių Pitagoro neapibrėžtojo sumavimo operatoriumi 333
 • APŽVALGOS
 • DAKTARO DISERTACIJŲ APŽVALGOS 371
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 383
 • Reikalavimai straipsniams 388
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict