ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2007
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2007
 • © Latvijos universitetas, 2002-2007
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Tariq H. Ismail. Privataus sektoriaus veiklos vertinimo priemonės: Egipto praktika 21
 • Straipsniai
 • CRE šalių finansų rinkų transformacijos
 • Aleksander Aristovnik. Ar einamosios sąskaitos deficitas Rytų Europoje ir buvusioje Sovietų Sąjungoje pernelyg didelis? 32
 • Gerda Žigienė. Savivaldybių finansų pokyčiai Lietuvos pereinamojoje ekonomikoje 53
 • Raúl de Arriba Bueno. Ar privatizacijos inicijavimas lemia rinkos ekonomikos kūrimą? Bulgarijos patirtis 71
 • Rinkos internacionalizacija: Europos perspektyva
 • Dainora Grundey. Rinkų internacionalizacija: Danijos įmonių internacionalizacijos procesas Lietuvoje 85
 • Audra I. Mockaitis, Erika Vaiginienė, Vincent Giedraitis. Kaip aktyviai Lietuvos SVV gamybinės įmonės dalyvauja tarptautinėse rinkose? Tyrimo preliminarios išvados 109
 • Mitja Ruzzier, Bostjan Antoncic. Socialinis kapitalas ir SVV įmonių internacionalizacija: Empirinis tyrimas 122
 • Marketingo konstruktų transformacijos: Baltijos šalys
 • Oliver Parts. Vartotojų etnocentrizmo ir kilmės šalies efekto matavimai vartotojų elgsenoje 139
 • Vytautas P. Pranulis, Dainora Grundey. Marketingo makro-aplinka: rinkos darymas ar rinkos formavimas? 155
 • Raimonda Balnienė, Živilė Vaitkūnienė. Lietuvos mažmenos verslo plėtros tendencijos: „nukainotų prekių“ mažmenininkai 167
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 178
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 187
 • Tarptautinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 196
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 214
 • Reikalavimai straipsniams 224
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict