ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
 • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Kuriame Lietuvos ateitį
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Kuan-Min Wang, Yuan-Ming Lee, Thanh-Binh Nguyen Thi. Ar Auksas yra Infliacijos Valdymo Priemonė JAV ir Japonijoje? 20
 • Specialusis straipsnis. Fumitaka Furuoka. Ar Pastebima Gimstamumo Mažėjimo Kaita? Ekonominė J-Kreivės Analizė 44
 • Straipsniai
 • Pramonės sektorių poveikis ekonominei plėtrai
 • Ramūnas Mackevičius, Stasys Girdzijauskas, Dalia Štreimikienė, Neringa Barakauskaitė - Jakubauskienė. Logistiniai Japonijos Ekonomikos Raidos Aspektai 58
 • Tiago Neves Sequeira, Fábio Azevedo. Ar Tekstilės Pramonė Didina Ekonomikos Augimą? 79
 • Constantino García-Acebrón, Manuel González-Díaz, Víctor Iglesias. Sutarties Kompetencijos kaip Diferenciacijos Priemonė: Gamtinių Dujų Sektoriaus Atvejis 90
 • Ekonominio vertinimo metodų įvairovė
 • Willem Karel M. Brauers, Edmundas Kazimieras Zavadskas. Daugiatikslis Ekonominis Europos Šalių Vertinimas. Ar jis Prieštarauja Kreditų Reitingavimo Agentūrų Skelbiamiems Rezultatams? 102
 • Ilona Kiaušienė, Dalia Štreimikienė. Moterų ir Vyrų Padėties Darbo Rinkoje Skirtumų Vertinimas 125
 • Dalia Štreimikienė. Kelių Transporto Technologijų Vertinimas pagal Šiltnamio Dujų Emisijų Mažinimo Potencialą ir Kaštus 138
 • Problemos pereinamojo laikotarpio šalyse
 • Ovidiu Stoica, Seyed Mehdian, Delia Elena Diaconaşu. Investuotojų Reakcijos į Nepastovumą Pokyčiai po 2008-ųjų Pasaulinės Finansų Krizės: Centrinės ir Rytų Europos Šalių Atvejis 148
 • Zuzana Iršová, Tomas Havránek. Banko Efektyvumo Metaanalizė Pereinamojo Laikotarpio Valstybėse 163
 • Gražina Startienė, Rita Remeikienė. Savarankiško Užimtumo Veiksnių Modelio Struktūra Pereinamosios Ekonomikos Šalyje: Lietuvos Atvejis 184
 • Vilma Tamulienė, Rasa Murzaitė. Aukštojo Mokslo Įtaka Studentų Lojalumui 196
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 215
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 219
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 227
 • Reikalavimai straipsniams 233
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict