ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
  • © Latvijos universitetas, 2002-2008
LOGISTINĖ KAPITALO VALDYMO TEORIJA:
Determinuotieji metodai. Monografija

Stasys Albinas Girdzijauskas

Santrauka

Monografijoje nagrinėjama populiacijų dinamika esant ribotiems ištekliams. Patys ištekliai gali būti gan įvairūs: natūralieji, darbo jėgos, kapitalo ir kiti. Darbe jie dažnai vadinami populiacijomis. Be to, monografijoje sutelktas dėmesys į specifines populiacijas, t.y., populiacijas, gebančias didėti natūraliai, į tokias, kurios augdamos pačios duoda pagal tą patį principą didėjantį prieaugį. Prie tokių populiacijų gali būti priskiriamas kapitalas, pinigų srautai ar kitas panašias savybės tyrintis produktas. Parodoma, kad produkto kitimas gali būti įvertinamas pagal riboto augimo (logistinį) modelį.

Monografiją sudaro įvadas ir septyni skyriai. Pirmuose dviejuose skyriuose nagrinėjami klasikiniai kiekybinio finansų valdymo teorijos klausimais ir pagrindžiamas jų galimybių ribotumas. Detaliai išnagrinėjus palūkanų modelius, normų ekvivalentumą, vertės lygties sprendimą, pinigų srautus, anuitetų ir rentų skaičiavimo principus, įmanoma įvertinti logistinės finansų valdymo teorijos pranašumus ir skirtumus nuo kasikinės teorijos, suprasti naujos teorijos pranašumus ir trūkumus. Trečiame skyriuje aptariamos moderniųjų kapitalo valdymo teorijų valdymo galimybės ir jų ribotumas.

Pagrindiniai skyriai yra ketvirtasis ir penktasis. Ketvirtajame skyriuje pateikiamas patobulintas (modifikuotas) logistinis augimo modelis. Logistinė (ribinė) kapitalo augimo funkcija leidžia nustatyti kapitalo būsimąsias vertes, logistines palūkanas, kapitalo augimo greitį ir sukauptąją kapitalo sumą.

Penktajame ir šeštajame skyriuose atliekama determinuotųjų pinigų srautų logistinė analizė.

Septintasis skyrius skiriamas determinuotajai investavimo rizikai. Čia nagrinėjama specifinė tema – finansinių piramidžių, kaip atskiro kainų burbulo atvejo, modelis.

Monografija skiriama mokslo darbuotojams, nagrinėjantiems populiacijų dinamiką (pirmiausia investicijų valdymą), ji gali būti naudinga ir verslo praktikams, besidomintiems racionaliu investicijų naudojimu ar finansinės rizikos vertinimu.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict