ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2008
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2008
 • © Latvijos universitetas, 2002-2008
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Danuta Diskienė, Birutė Galinienė, Albinas Marčinskas. Vadybinės nuostatos globalių iššūkių kontekste: Lietuvos atvejis 21
 • Specialus vedamasis. Povilas Gylys. Ekonomikos mokslo dalyko klausimu: holistinis požiūris 39
 • Straipsniai
 • Finansų transformacijos CRE šalyse
 • Bartłomiej Nita. Valdymo apskaitos transformacijos: nuo valdymo kontrolės prie veiklos rezultatų valdymo 53
 • Józefa Monika Gryko, Marta Kluzek. Mokesčių veiksnio įtaka investicijų efektyvumui pasirinktose Centrinės ir Rytų Europos šalyse 65
 • Vytautas P. Pranulis, Dainora Grundey, Vincentas R. Giedraitis, Rasa Vogelius. Miopinė vizija: rizika slypinti už Mastrichto infliacijos kriterijaus 75
 • Ruta Šneidere. Apskaitos politika ir finansinių ataskaitų kokybė Latvijoje: analizė ir vertinimas 86
 • Instituciniai iššūkiai transformacijų kontekste
 • Borisas Melnikas. Integruotos erdvės Baltijos regione kūrimasis: naujas transformacijų Europos sąjungoje atvejis 99
 • Shahdad Naghshpour, Bruno S. Sergi. Demokratija ir ekonomikos augimas: Pietryčių Europos patirtis 120
 • Dainora Grundey. Darnios energetikos projektai Lietuvoje regioninės plėtros skatinimo kontekste 129
 • Willem Karel M. Brauers, Edmundas Kazimieras Zavadskas. Daugiatikslis optimizavimas vietovės parinkimo teorijoje: universalinės parduotuvės atvejis 163
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 184
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 197
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 206
 • Reikalavimai straipsniams 214
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict