ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Straipsnis
NAUJŲ EUROPOS SĄJUNGOS NARIŲ BANKŲ SEKTORIAUS EFEKTYVUMO MODELIAVIMAS: NEPARAMETRINIS APRIBOJIMŲ POŽIŪRIS
Angela Roman, Alina Camelia Sargu

SANTRAUKA. Europos integracijos procesas ir naujoviškų finansinių produktų bei paslaugų plėtra per pastaruosius du dešimtmečius turėjo milžiniškos įtakos Europos bankų efektyvumui, ypač naujosiose Europos Sąjungos šalyse narėse. Atsižvelgus į tai, siekta ištirti, ar bankų, pasirinktų iš šablono, kurį sudaro naujosios ES šalys narės (dvi iš pirmojo ES plėtros etapo-Čekijos Respublika ir Vengrija; vienaiš antrojo plėtros etapo-Rumunija) techninio efektyvumo plėtrą lėmė daug veiksnių (pelningumas, banko dydis ar užsienio nuosavybės struktūra). Dėl šios priežasties buvo pritaikytas dviejų pakopų neparametrinis apribojimų metodas, kurio pirmajame etape, taikant duomenų apgaubimo metodą, apskaičiuoti naudingumo koeficientai buvo panaudoti antrajame etape kaip nekintantys Tobito regresijos kintamieji. Gauti rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad 2003-2010 metais tirtų šalių bankų sektoriaus efektyvumas šiek tiek išaugo. Geriausi rezultatai priklauso Čekijos bankams, po jų eina Vengrijos ir Rumunijos bankai. Žvelgiant iš politinės perspektyvos, yra svarbu skatinti didinti naujųjų ES narių bankų sektoriaus efektyvumą.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: bankų sektorius, techninis efektyvumas, dviejų pakopų duomenų apgaubimo analizė, Tobito modelis.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict