ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
 • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS. Dalia Štreimikienė, Yuriy Bilan, Edmundas Jasinskas, Ramutė Grikšaitė. Migracijos tendencijos Lietuvoje ir kitose naujose ES šalyse narėse 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Dovilė Valančienė. Ar dialogas tarp neuromokslo ir socialinių mokslų yra neišvengiamas? Atspindžiai mokslo straipsniuose 34
 • Straipsniai
 • VERSLO EKONOMINIŲ VEIKSNIŲ IMITACINIS MODELIAVIMAS IR VERTINIMAS
 • Tomasz Wnuk-Pel. Finansų valdymo apskaitos sistemos ir LEAN valdymas: paslaugų įmonės perspektyva 55
 • Mimo Drašković , Sanja Bauk, Radoje Džankić. Didėjančios TGV integracijos apžvalga atsižvelgiant į RDA keliamus iššūkius 77
 • Jacek Brożyna, Grzegorz Mentel, Tomasz Pisula. Statistiniai Lenkijos ir Slovakijos logistikos sektoriaus bankroto prognozavimo metodai 93
 • IŠORINIŲ IR VIDINIŲ VEIKSNIŲ, LEMIANČIŲ KAPITALO SRAUTUS, ĮVERČIAI
 • Julijana Angelovska. Kapitalo rinkos integraciją lemia informacijos ir ryšių technologijų pažanga 115
 • Tetiana Bogdan. Veiksniai, lemiantys kapitalo srautus besiformuojančios rinkos ekonomikoje: Ukrainos atvejis 127
 • VERSLO EKONOMINĖS APLINKOS SUPRATIMAS
 • Svitlana Gutkevych, Lesia Punchak. Produktų kokybės valdymo modelis 147
 • Vladimir Mihailovich Kiselev, Tatyana Fedorovna Kiseleva, Vladimir Anatolyevich Terentyev. Vartotojų apklausos aprašai besivystančioje vyno rinkoje 160
 • Rimantas Gatautis, Jūratė Banytė, Žaneta Piligrimienė, Elena Vitkauskaitė, Asta Tarutė. Sužaidybinimo įtaka vartotojų įsitraukimui į prekės ženklą 173
 • APLINKOSAUGOS PROBLEMOS DARNAUS VYSTYMOSI KONTEKSTE
 • Abbas Mardani, Ahmad Jusoh, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Mansooreh Kazemilari, Ungku Norulkamar Ungku Ahmad, Zainab Khalifah. Daugiakriterinio sprendimų priėmimo metodų taikymas turizmo ir pramogų sektoriuje: sisteminė apžvalga 192
 • Davide Infante, Janna Smirnova. Aplinkos apsaugos technologijų parinkimas, kai egzistuoja korupcija ir veikia teisinė valstybė 214
 • Cătălina Crișan-Mitra, Vasile Dinu, Cătălin Postelnicu, Dan-Cristian Dabija. Įmonių tvaraus vystymosi praktika besivystančioje rinkoje 228
 • Virginija Jurėnienė, Aušra Andrė Stonytė. Rekreacinė veikla kultūros centruose 244
 • APŽVALGOS
 • KNYGŲ APŽVALGOS 254
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 261
 • Reikalavimai straipsniams 266
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict