ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2014
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2014
 • © Latvijos universitetas, 2002-2014
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Nijolė Petkevičiūtė, Dalia štreimikienė. Darnūs susitarimai tarpkultūrinėse derybose 21
 • Specialusis straipsnis. Dan-Cristian Dabija, Vasile Dinu, Ioana-Nicoleta Abrudan, Cătălin Postelnicu. Rinkodaros komplekso ir pastovumo įtaka formuojant kliento teikiamą pirmenybę ne maisto prekių parduotuvėms. 36
 • Straipsniai
 • SOCIOEKONOMINIS INDUSTRIJOS VERTINIMAS
 • Eglė Malinauskienė. Valdžios transformavimas kuriant globalų šalies konkurencingumą: dinaminių organizacijos gebėjimų teorijos taikymo aspektai sąveikumo plėtrai 54
 • Gregor Pfajfar, Maciej Mitrega. Vidaus santykių įtaka verslo partnerystei - specialiųjų investicijų į socialinius ryšius padarinių sumažinimas nuosmukio laikotarpiu 79
 • Kęstutis Driaunys, Saulius Masteika, Virgilijus Sakalauskas, Mantas Vaitonis. Statistinio arbitražo algoritminė didelio dažnio prekybos sistema gamtinių dujų ateities sandorių kainos pokyčio prognozavimui 96
 • MIESTO IR KAIMO SĄSAJŲ SUVOKIMAS: ANTREPRENERYSTĖS IR SOCIALINĖS STRUKTŪROS KONTEKSTE
 • Tomas Baležentis. Apie žemės ūkio efektyvumo vertinimą - apžvalga 110
 • Vilma Atkočiūnienė, Ilona Kiaušienė. Daugiadimensinis kaimo socialinės infrastruktūros vertinimas 132
 • Jarosław Korpysa. šumpsterio verslumo sampratos pritaikymas lenkijos mokslo institucijų pumpurinėse įmonėse 148
 • Žilvinas Židonis. Neproduktyvus verslumas pokomunistinėje Lietuvoje: "žemės paskirties keitimo verslo" atvejo analizė 161
 • GALIMYBĖS IR IššŪKIAI ES FINANSŲ RINKOMS
 • Carlos Barros, Sergio Lagoa, Emanuel Leao. Mikrokreditų pasiūla ir kredito normavimas išsivysčiusioje šalyje: teorinis modelis ir empiriniai duomenys 177
 • Aurelija Ulbinaitė, Marija Kučinskienė, Yannick Le Moullec. Sprendimų pirkti draudimo paslaugas priėmimo proceso sudėtingumas 197
 • Jaroslav Belas, Eva Cipovova, Valer, Demjan. Dabartinės Čekijos ir Slovakijos bankų klientų pasitenkinimo kryptys 219
 • Tomasz Szopiński, Marcin W. Staniewski. Ciklinio mokėjimo kanalų naudojimo Lenkijos namų ūkiuose kryptys: reikšmė e. bankininkystei 235
 • Nina Ponikvar, Katja Zajc Kejžar. Tiesioginės užsienio investicijos, įmonių konkurencija ir antkainio dydis 251
 • Apžvalgos
 • KNYGŲ APžVALGOS 269
 • DAKTARO DISERTACIJŲ APŽVALGOS 273
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 281
 • Reikalavimai straipsniams 290
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict