ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2022
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2022
 • © Latvijos universitetas, 2002-2022
Turinys

 • REDAKTORIAUS ŽODIS 368
 • Straipsniai
 • E. KOMERCIJOS TIPŲ IR FORMŲ ANALIZĖ SKIRTINGAIS PJŪVIAIS
 • Huchang Liao, Jiayi Wang, Xingli Wu, Ruey-Huei Yeh, Samer Khouri. DAUGIAKRITERIO SPRENDIMŲ PRIĖMIMO MODELIO, PAGRĮSTO INTERNETINĖMIS VARTOTOJŲ APŽVALGOMIS, PASIŪLYMAS 370
 • Mark Ratilla, Denisa Karolyova, Ismat Haider, Zuzana Dohnalová, Martin Horák. SVEIKO MAISTO RESTORANŲ PASIRINKIMO SKATINIMAS INTERNETINĖJE MAISTO PRISTATYMO PLATFORMOJE: PRIEINAMUMO IR PIRMINIO PASIRINKIMO POVEIKIS 395
 • Xiao Luo, Shiyan Xu, Jun Chen, Chenyang Zhao, Maoguo Wu. TARPVALSTYBINĖS ELEKTRONINĖS PREKYBOS PERUKAIS IR SANTYKINĖS PRAMONĖS AGLOMERACIJOS SINERGINIS VYSTYMASIS 412
 • Xuefeng Shao, Shi Chen, Yang Song, Shitong Yan. INTERNETINIŲ TINKLALAIDŽIŲ KŪRĖJŲ ELGESIO, SUSIJUSIO SU MOKESTINIŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMUSI DALIJIMOSI EKONOMIKOJE, TYRIMAS 431
 • Wenjing Chen. KINIJOS SKAITMENINĖS EKONOMIKOS IR PRAMONĖS IŠMETAMO ANGLIES DIOKSIDO KIEKIO EMISIJOS POVEIKIO EMPIRINIS TYRIMAS 451
 • POLITINIŲ SPRENDIMŲ POVEIKIS ORGANIZACIJOMS IR VISUOMENEI
 • Juanjuan Xu, Hui Lin. PER DIDELIS VADOVŲ PASITIKĖJIMAS, AKCINIO KAPITALO LENGVATOS IR PRIKLAUSOMUMAS NUO SĄNAUDŲ 470
 • Yinshuang Liu, Xinrong Zhu. ĮTRAUKUSIS NETRADICINĖS PINIGŲ POLITIKOS FINANSINIS POVEIKIS: MIKRO IR MAŽŲ ĮMONIŲ PATIRTIS 487
 • Jingjuan Ma, Lijuan Zhao, Dongdong Li, Zhongxin Wu. PREKYBOS POLITIKOS NEAPIBRĖŽTUMAS IR ĮMONIŲ TURIMŲ GRYNŲJŲ PINIGŲ ATSARGOS 509
 • Lijun Jia, Hanyue Zhang, Ruoyu Xu. LYGIAGRETUS URBANIZACIJOS IR IŠSILAVINIMO POVEIKIS ATSINAUJINANČIOS ENERGIJOS VARTOJIMUI: EMPIRINIAI KINIJOS DUOMENYS 531
 • INOVACIJŲ DIEGIMAS SIEKIANT VERSLO PLĖTROS PASIEKTI
 • Yongbo Yu, Ziwei Zhou, Jiahui Jia. VYRIAUSYBĖS PARAMOS SLENKSTINIS POVEIKIS ĮMONIŲ INOVACINEI VEIKLAI IR JOS REGIONINIAI SKIRTUMAI 549
 • Na Zhao, Weixiao Gao, Yukun Jiang. STRATEGINIAI PAKEITIMAI IR ĮMONIŲ VEIKLOS REZULTATAI NAUDOJANT fsQCA METODĄ: KINIJOS ŠEIMŲ ĮMONIŲ ATVEJŲ TYRIMAS 568
 • GeLei Qiu. AR TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMAS TURI ĮTAKOS VERSLO TVARUMUI KINIJOJE: KOMPIUTERINIO NERIMO VAIDMUO 590
 • Wengang Li, Liping Li, Beibei Hu. TARPTAUTINIO KAPITALO SRAUTAI IR ĮMONIŲ INVESTICIJOS Į MTEP 608
 • VISUOMENĖS IR REGIONŲ TYRIMAI MAKRO IR MIKRO LYGMENYSE
 • Haiwei Fu, Qian Ding. UOSTŲ INTEGRACIJAI ĮTAKĄ DARANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ: KINIJOS JANGDZĖS UPĖS DELTOS REGIONO DUOMENYS 625
 • Qizhi He, Pingfan Xia, Chao Hu, Bo Li. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS, PRAKTINIS TAIKYMAS IR INFLIACIJOS LŪKESČIAI 644
 • Elvira Cerver-Romero, Antonia Mohedano-Suanes, Manuela Pardo-del-Val. VERSLUMO EKOSISTEMA SĖKMINGOMS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ VEIKLOS PAGRINDU ĮSTEIGTOMS BENDROVĖMS 667
 • Reikalavimai straipsniams 702
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict