ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Straipsnis
SPORTO KLUBŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KONKURENCINGUMĄ ĮTAKOJANTYS VEIKSNIAI: KAUNO MIESTO SPORTO KLUBŲ PAVYZDŽIU
Rimantas Mikalauskas, Edmundas Jasinskas, Irena Valantine, Vilija Bite Fominiene, Sergej Vojtovic

SANTRAUKA. Šiandien nacionalinėje, Europos Sąjungos ir pasaulinėje rinkoje gali konkuruoti tik modernios organizacijos, kurios kuria pažangą ar naudoja mokslo ir technikos pažangos vaisius: modernizuoja darbo vietas, iš esmės didina darbo našumą, mažina produkcijos savikainą, nuolat moko personalą naujų darbo metodų, plėtoja kooperaciją nacionalinėje ir tarptautinėje rinkoje, geba gerai prisitaikyti prie nuolat kintančios aplinkos Sparčiai besiplečiant globaliai rinkai ir diegiant vis naujesnes technologijas, konkurencija organizacijoms tampa sudėtingu uždaviniu, todėl atsiranda būtinybė analizuoti konkurencingumą įtakojančius veiksnius. Organizacijos konkurencingumą įtakoja daugybė skirtingų veiksnių, todėl yra tikslinga nustatyti, kurie iš jų yra svarbiausi ir stipriausiai įtakojantys konkurencingumo reiškinį. Straipsnio tikslas - nustatyti pagrindinius sporto klubų teikiamų paslaugų konkurencingumą įtakojančius veiksnius. Straipsnio uždaviniai: 1.Atskleisti sporto klubų teikiamų paslaugų konkurencingumą įtakojančius veiksnius teoriniu aspektu. 2. Nustatyti pagrindinius sporto klubų teikiamų paslaugų konkurencingumą įtakojančius veiksnius ir jų priežastis Kauno mieste. 3. Parengti sporto klubų teikiamų paslaugų konkurencingumą įtakojančių veiksnių praktinį modelį. Straipsnyje išskiriami pagrindiniai sporto klubų teikiamų paslaugų konkurencingumą įtakojantys vidiniai ir išoriniai veiksniai. Tarp vidinių veiksnių labiausiai įtakos turi sporto klubo įvaizdis ir paslaugų kokybė, o išorinių veiksnių vertinimo aspektu svarbiausi yra socialiniai ir ekonominiai veiksniai. Pagrindinės sporto klubų teikiamų paslaugų konkurencingumą įtakojančių vidinių veiksnių svarbumo priežastys yra klientų asmeniniai interesai bei jų socialinių poreikių patenkinimas, o išorinių sporto klubų teikiamų paslaugų konkurencingumą įtakojančių veiksnių svarbumo priežastis formuoja valstybė ir visuomenėje nusistovėjusios vertybės ir normos. Parengtas sporto klubų teikiamų paslaugų konkurencingumą įtakojančių veiksnių praktinis modelis pagal jų išsidėstymą prioritetine tvarka.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: sporto klubai, paslaugos, konkurencija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict