ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Straipsnis
INSTITUCIJŲ POKYČIŲ PROCESAI LENKIJOJE
Ewa Zeman-Miszewska

SANTRAUKA. Straipsnyje nagrinėjamas institucijų prisitaikymas prie besikeičiančių išorinių jų veikimo sąlygų, kurios lydi sistemos pokyčius buvusiose socialistinėse šalyse. Pasak autorės, analizuoti institucijų vaidmenį ekonominiuose besikeičiančios sistemos procesuose yra privalu dėl neaiškumų, kylančių kalbant apie skirtumus tarp šalių, kurių pradinė pozicija yra tokia pati (sunkiai paaiškinama pagal tradicinius plėtros modelius), bei ekonominių reformų skirtumų, juos lydinčių procesų ir jų rezultatų. Tai lemia mokslinius ryšio tarp ekonomikos augimo ir vystymosi bei esamų įdiegtų įstaigų ir institucijų kokybės bei jų vidaus atitikties tyrinėjimus. Per pokyčių, kurie vyksta Lenkijoje, prizmę, autorė mėgina nustatyti, kokie yra pagrindiniai prisitaikymo prie besikeičiančių veiklos sąlygų, įtraukiant susijusias su priimamais pokyčiais ir formalių institucijų internalizavimu, būdingų naujai institucinei tvarkai, veiksmingumo vertinimo kontekstai. Galiausiai straipsnio autorė nurodo, jog vertybės, nuo kurių ilgesnį laiką priklauso Centrinės ir Rytų Europos šalių konkurencingumas ir ekonomikos augimas, lemia institucijų stabilumą ir veiklos kokybę.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: institucijos, pasikeitimas, rinkos ekonomika, decentralizacija, Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict