ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2018
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2018
 • © Latvijos universitetas, 2002-2018
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS.Adrian V. Horodnic, Gregory Brock, Cristian Incaltarau. Pereinamumo ir mirtingumo poveikis postkomunistinėje Rumunijoje 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Ivan Kalaur, Natalia Fedorchenko. Normatyvinis ir individualus teisinių santykių perduodant nuosavybės naudojimo teisę reglamentavimas 38
 • Straipsniai
 • ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TENDENCIJOS BESIKEIČIANČIOJE ORGANIZACIJOS APLINKOJE
 • Hana Mohelska, Marcela Sokolova. Organizacinės kultūros vystymosi tendencijos: atvejo tyrimas Čekijos Respublikoje 50
 • Arkadiusz Kolodziej, Agnieszka Kolodziej-Durnas. Prekybinių laivų jūreivių įgulos darbo aplinka: ekonomizacijos palyginimas su žmogiškaisiais santykiais 64
 • Nijolė Petkevičiūtė, Violeta Barvydienė, Nastasija Šurpikienė. Autentiška lyderystė: lyderio ir sekėjo santykių genezė 83
 • Zermena Vazne, Janis Zidens, Juris Grants, Biruta Švagždienė. Latvijos rankinio žaidėjų efektyvumo varžybose priklausomybė nuo psichologinių rodiklių 100
 • PLANAVIMAS IR PROGNOZAVIMAS KURIANT STRATEGINES KRYPTIS
 • Jiandong Chen, Shulei Cheng, Vinko Nikic, Malin Song. Quo vadis? Pagrindiniai pasaulinės anglies sunaudojimo ir išmetamų teršalų sumažinimo veikėjai 112
 • Irina Albăstroiu, Cristinel Vasiliu, Vasile Dinu. Internetinių parduotuvių prekių pristatymo ir grąžinimo politika iš vartotojų perspektyvos: apžvalginis tyrimas Rumunijoje 133
 • Renatas Špicas, Rasa Kanapickienė, Mindaugas Vijūnas, Robertas Kirka. Įmonių kredito rizikos vertinimo modelio Lietuvos kredito unijoms formavimas 152
 • Corina Saman. Ekonominės veiklos kredito svyravimų prognozuojamoji galia Centrinės ir Rytų Europos šalyse 178
 • EKONOMETRINIS MODELIAVIMAS: PROBLEMOS, VERTINIMAS IR PERSPEKTYVOS
 • Tomislav Globan. Nuo kapitalo šuolių iki kapitalo sausros mažoje integruotoje ekonomikoje: Kroatijos pamokos 192
 • Lei Wang, Long Wei. Mažo pelningumo fiksavimas arba išstūmimo poveikis: Kinijos gamybos pramonės, priklausančios pasaulinei vertės grandinei, empirinė analizė 216
 • Tomas Baležentis, Lina Novickytė. Ar Lietuvos ūkininkų ūkiai yra pelningi ir finansiškai tvarūs? Įrodymai taikant DuPont modelį, tvaraus augimo paradigmą ir indeksinio išskaidymo analizę 237
 • Guglielmo Maria Caporale, Marinko Škare. Ilgoji atmintis JK, realusis BVP, 1851-2013 m.: ARFIMA-FIGARCH modelių analizė 255
 • Yi Xiong, Youtang Zhang. Audito sektoriaus specializacija, sektoriaus homogeniškumas ir audito išlaidos: Kinijos kapitalo rinkos atvejis 269
 • APŽVALGOS
 • KNYGŲ APŽVALGOS 289
 • TARPTAUTINIŲ IR NACIONALINIŲ RENGINIŲ APŽVALGOS 293
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 299
 • Reikalavimai straipsniams 306
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict