ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Straipsnis
NAUJAS RINKŲ, PASIŽYMINČIŲ NATŪRALIOS MONOPOLIJOS BRUOŽAIS, REGLAMENTAVIMAS: LENKIJOS PATIRTIS
Bozena Borkowska

SANTRAUKA. Rinkos ir valstybės padarytų klaidų pripažinimas pakeitė mokslinių tyrimų, nagrinėjančių valstybinį rinkos reguliavimą, perspektyvą. Tai paskatino naujų idėjų atsiradimą. Naujas rinkų, turinčių natūralios monopolijos bruožų (pavyzdžiui, elektros, dujų, geležinkelių, telekomunikacijų, pašto paslaugų, vandens ir nuotekų), reglamentavimas susijęs su: organizuojamais aukcionais siekiant teisės veikti monopolinėje rinkoje; vietos monopolijų veiklos reglamentavimu, pagrįstu konkurencijos kriterijų taikymu; naujų kainų reguliavimo metodų, tokių kaip viršutinės kainų ribos ir į ateitį orientuoto ilgalaikio padidėjimo sąnaudų modelio įdiegimu; teisinių kliūčių patekti į rinką panaikinimu ir kainų išlaisvinimu; veikiančių įmonių restruktūrizavimu atskiriant perdavimo sistemos operatorius nuo mažmeninės prekybos paslaugų tiekėjų; konkurencijai palankesniu reglamentu, kurį nusako sąlygų, palengvinančių naujų įmonių įžengimą į rinką, kūrimas. Straipsnyje analizuojami du metodai, susiję su nauju rinkų, turinčių natūralios monopolijos bruožų, reglamentavimu; tiriamas jų taikymas Lenkijoje - nagrinėjami aukcionai siekiant teisės veikti monopolizuotos rinkos segmente, taip pat konkurencijai palankesnis reglamentas.

REIKŠMINIAI ŽODŽIAI: natūrali monopolija; reglamentavimas; aukcionai; institucijos; Lenkija.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict