ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
 • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Turinys

 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • Straipsniai
 • APLINKOS POKYČIAI
 • Baisheng Shi, Hao Wang. ŽALIEJI FINANSAI IR BUVEINIŲ GERINIMAS: ĮMONIŲ FINANSINIS STRATEGINIS PLANAVIMAS IR RIZIKOS REGULIAVIMAS, PAVEIKTAS ŽALINGO VARTOJIMO 576
 • Xiaodong Lou, Feng Zhang. ŽALIASIS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS IR ĮMONĖS APLINKOSAUGINĖ VEIKLA: MODERUOTAS TARPININKAVIMO MODELIS 592
 • Corina Saman, Bianca Pauna. ILGALAIKIS IR TRUMPALAIKIS EKONOMIKOS AUGIMO POVEIKIS IŠMETAMAM ŠESD KIEKIUI NAUJOSIOSE ES VALSTYBĖSE NARĖSE. NEVIENALYTIS DINAMINIO SKYDELIO DUOMENŲ MODELIS 610
 • Qingyuan Shen, Jiulong Zhu, Mingxia Qi, Xiaoyan Tao. AR APLINKOS, SOCIALINIAI IR VALDYMO STRUKTŪRŲ VEIKLOS REZULTATAI GALI PAGERINTI KOKYBIŠKĄ ĮRANGOS GAMYBOS ĮMONIŲ PLĖTRĄ? 625
 • SOCIALINIS TEISINGUMAS
 • Renata Halaskova, Beata Mikusova Merickova, Katarina Melasova, Maria Grausova. SOCIALINĖS APSAUGOS EFEKTYVUMAS ŠEIMOMS SU VAIKAIS: ĮRODYMAI IŠ 28 EUROPOS ŠALIŲ 653
 • Tomas Kačerauskas, Algis Mickūnas. RINKOS EKONOMIKA SEKA IŠ ŽODŽIO LAISVĖS AR ATVIRKŠČIAI? 679
 • Eva Ivanova, Anna Lemanska-Majdzik, Małgorzata Okręglicka, Valentinas Navickas. SKAITMENINIŲ ĮGŪDŽIŲ LYGIS IR POKYČIAI Z KARTOJE - COVID-19 PANDEMIJOS POVEIKIO PERSPEKTYVA 691
 • Martin Šrámka, Adriana Grenčíková, Jozef Habánik, Jaroslav Belás Jr.. STRUKTŪRINIAI DARBO RINKOS POKYČIAI DEMOGRAFINĖS IR EKONOMINĖS RAIDOS KONTEKSTE: SLOVAKIJOS ATVEJIS 703
 • Yingnan Bi, Yu-an Liu . PASKIRSTYMO TEISINGUMO LOGIKA, KURIA GRINDŽIAMAS VOKIETIJOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO SKATINIMO MECHANIZMAS SKIRSTANT MEDICINOS IR SVEIKATOS IŠTEKLIUS 718
 • Huong Lien Ho, Irena Benesova, Lenka Rumankova. PAJAMŲ NELYGYBĖS VIETNAME NAGRINĖJIMAS: OPV VAIDMUO, EKONOMIKOS AUGIMAS IR NEDARBAS 732
 • Alexandra-Mădălina Țăran, Grațiela-Georgiana Noja, Marilen-Gabriel Pirtea. AR VIEŠOJO VALDYMO KOKYBĖ NAUDINGA EUROPOS SĄJUNGOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOMS? SVEIKATOS FINANSAVIMO TARPININKAVIMO VAIDMUO 751
 • INOVACIJOS IR TECHNOLOGIJOS
 • Xiaohua Tian, Fei Lu, Cuirong Xu. ORIENTACIJOS Į RINKĄ (MO) IR ĮMONĖS EKONOMINĖS VEIKLOS ANALIZĖ NAUDOJANT DIRBTINUS NEURONINIUS TINKLUS (ANN) 767
 • Khaled Saleh Al-Omoush, Carlos Lassala, Mutaz M. Al-Debei, Samuel Ribeiro-Navarrete. SOCIALINĖS INOVACIJOS PRECEDENTO NETURINČIŲ KRIZIŲ METU: MINIOS IŠMINTIES, AIDO KAMERŲ IR SOCIALINIO PASITIKĖJIMO VAIDMENYS 787
 • Xin Zhou, Pingfeng Liu, Xi Luo. NACIONALINIŲ AKCIJŲ BIRŽŲ IR KOTIRUOČIŲ (NEEQ) PAKOPINĖS SISTEMOS POVEIKIS TECHNOLOGIJOMIS GRĮSTŲ MVĮ AUGIMUI FINANSAVIMO APRIBOJIMŲ POŽIŪRIU 809
 • Nadir Aliane, Hassane Gharbi, Yahdih Semlali. DIRBTINIO INTELEKTO, SKAITMENINIŲ GEBĖJIMŲ IR SKAITMENINIO SĄMONINGUMO VAIDMUO TIEKIMO GRANDINĖS VALDYMUI: MODERUOJANTIS ORGANIZACINIO PASIRENGIMO IR SKAITMENINĖS ORGANIZACINĖS KULTŪROS VAIDMUO 832
 • Claudiu Boțoc, Mohammad Diaa Khaled, Laura Raisa Miloș, Raluca Bilți . DIDŽIŲJŲ DUOMENŲ VAIDMUO FINTECH PRAMONĖJE: BIBLIOMETRINĖ ANALIZĖ 853
 • VYSTYMOSI POLITIKA IR STRATEGIJA
 • Mingming Ren, Haijiang Wu. KAIP INOVACIJOS IR VERSLUMAS VEIKIA EKONOMIKOS AUGIMĄ? VYRIAUSYBĖS PARAMA IR FINANSINĖ PLĖTRA KAIP MODERATORIAI 869
 • Ludvík Eger, Lenka Komárková, Dana Egerová. DARBUOTOJŲ ICT SAVIVEIKSMINGUMAS IR NEAPIBRĖŽTUMAS SKAITMENINĖS TRANSFORMACIJOS KONTEKSTE: TRIJŲ KARTŲ KOHORTŲ PERSPEKTYVA 888
 • Yaxiong Li, Zhongxin Wu, Zili Zhu, Mengjie Qian, Ziying Yu. FINANSINĖS APSKAITOS PRIEŽIŪRA, FISKALINĖ DECENTRALIZACIJA IR NACIONALINIS VALDYMAS 909
 • Kamer-Ainur Aivaz, Ionela Munteanu, Mircea-Iosif Rus, Alina Chiriac (Matei), Florina Leta (Mihai). IŠAIŠKINAMAS SANKCIJŲ POVEIKIS TRANSPORTO FINANSINIAMS RODIKLIAMS. EMPIRINĖ LYGINAMOJI ANALIZĖ, NAUDOJANT DISKRIMINANTO MODELĮ 933
 • Baofeng Li, Wenjing Lyu, Tigui Chen. PELNO MOKESČIO POVEIKIS PAJAMŲ PASKIRSTYMO REGULIAVIMUI REMIANTIS BENDRĄJA PUSIAUSVYRA 954
 • VERSLO VAIDMUO
 • Xiaobo Fang, Wenyu Zhang, Minoo Ghoreishi. AR APLINKOSAUGOS, SOCIALINIAI IR VALDYMO REZULTATAI TURI ĮTAKOS ĮMONIŲ EKONOMINEI VERTEI? KINIJOS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ AKCIJŲ DUOMENYS 977
 • Alexandra Dănilă, Gabriela Gheorghiu, Raluca Andreea Trandafir, Cristinel Iftene, Adrian Șerban-Comănescu. RUMUNIJOS MAŽŲJŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ APLINKOSAUGOS, SOCIALINIŲ IR VALDYMO VEIKSNIŲ IR FINANSINIŲ REZULTATŲ RYŠIO ANALIZĖ 1003
 • Jan Öhm, Zuzana Pěničková. ES VALSTYBIŲ NARIŲ INTERNACIONALIZACIJOS PROCESAS, INOVACIJOS IR EKSPORTO APIMTYS 1022
 • Yunchao Du, Jindan Zhang, Haoying Deng. APLINKOS, SOCIALINIAI IR VALDYMO (ASV) FINANSAVIMO APRIBOJIMAI IR ĮMONĖS VERTĖ 1039
 • Inga Stravinskienė, Dalius Serafinas. RYŠYS TARP VERSLO PROCESŲ VALDYMO GALIMYBIŲ IR ROBOTIZUOTO PROCESŲ AUTOMATIZAVIMO ORGANIZACIJOJE TEIKIAMOS NAUDOS 1060
 • Reikalavimai straipsniams 1077
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict