ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2021
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2021
 • © Latvijos universitetas, 2002-2021
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS 411
 • Straipsniai
 • ANALITINIS SPRENDIMŲ MODELIAVIMAS SIEKIANT EKONOMINIO VERTINIMO
 • Valentina Ofelia Robescu, Oana Oprisan, Gabriel Croitoru, George Bucatea, Liliana Nicodim. Ekonometrinė lyderystės scenarijų analizė: kaip asmeninės savybės ir valdymo stilius veikia šiuolaikines organizacijas 413
 • Lucian Belascu, Alexandra Horobet, Alexandra Smedoiu Popoviciu, Razvan Zaharia, Rodica Milena Zaharia. Mažmeninės prekybos augimo supratimas Europos Sąjungoje: rinkos dinamikos tyrimas taikant klasterių analizę 424
 • Petra Marešova, Lukaš Režny, Petr Bauer, Lukas Peter. Suplanuotų teisės aktų pakeitimų Europoje poveikis medicinos prietaisų gamintojams - įmonės sistemos dinamikos modelis 450
 • Jinming Zhou, Weihua Su, Valdemaras Makutėnas. Socioekonominė opioidų krizė remiantis sprendimų medžio mokymo modeliu: kelių JAV valstybių pavyzdžiai 474
 • Ionela Florea Munteanu, Norina Popovici, Elena Condrea, Adriana Grigorescu, Corina Aurora Marin Barbu. ROC kreivę didinančio pagrindinio komponento analizė: finansinės atskaitomybės neatitikties rizikos vertinimas ir įmonės vidaus kontrolė. Rumunijos valstybinių įmonių įrodymai 495
 • PROBLEMŲ SPRENDIMAS ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POŽIŪRIU
 • Hui Zhang, Rongteng Zhang, Azmawani Abd Rahman, Lu Chen, Ziyan Yin, Jie Yin. Užduoties-technologijų pritaikymo įtaka kliento suvokiamai vertei iš žmogaus ir mašinos sąveikos bei tarpasmeninės sąveikos perspektyvų 515
 • Wei Hu, Fuqiang Zhao, Shui Yu, Tracy Lu. Žmogiškųjų išteklių darbo ir šeimos suderinimo praktika bei kūrybiška darbuotojo veikla: daugiasluoksnė įvairių laikotarpių analizė 539
 • Matus Kubak, Beata Gavurova, Nikola Majcherova, Jozef Nemec. Lyčių skirtumai kalbant apie racionalumą ir finansinį raštingumą 558
 • Gabriela Gheorghiu, Elena Cerasela Spătariu, Raluca Andreea Trandafir, Maria Alina Carataș, Adrian Șerban-Comănescu. Centrinės valdžios institucijos rinkos priežiūros veiklos Rumunijoje analizė ir jos poveikio Rumunijos vartotojų teisių apsaugai vertinimas remiantis Europos vartotojų sąlygų indeksu 572
 • VEIKLOS POKYTIS REMIANTIS POLITINIAIS SPRENDIMAIS
 • Maria Alina Carataș, Raluca Andreea Trandafir, Cristinel Iftene, Elena Cerasela Spătariu, Gabriela Gheorghiu. Darnumo atskleidimo poveikis įmonių veiklai sveikatos priežiūros pramonėje 593
 • Diane Paula Corina Vancea, Kamer Ainur Aivaz, Luciana Simion, Diana Vanghele. Eksporto plėtros politika. Rumunijos eksporto 2005-2020 m. tyrimas, pritaikant principinės komponentų analizės metodą ir trumpas šios veiklos plėtimo rekomendacijas 614
 • Romualdas Ginevičius, Roman Trishch, Rita Remeikienė, Ligita Gasparėnienė. Kompleksinis Lietuvos savivaldybių plėtros neigiamų pokyčių vertinimas 635
 • Norina Popovici, Elena Condrea, Elena Băutu, Ionela Florea Munteanu, Corina Aurora Marin Barbu. Konstancos apskrities ekonominės ekosistemos perspektyva 654
 • PASIRINKTO SEKTORIAUS ANALIZĖ MIKRO IR MAKROLYGIU
 • Gabriel Croitoru, Oana Oprisan, Valentina Ofelia Robescu, Dumitrache (Serbanescu) Ana-Maria, Ștefania-Rodica Hubel (c. Anghel), Gabriela Iuliana Paraschiv (c. Ganea), Valentina-Irena Tudoran (Niculiță). Rizikos valdymo proceso supaprastinimas darnaus vystymosi ir projektų sistemose siekiant padidinti žemės ūkio konkurencingumą privačių organizacijų lygmenyje 673
 • Chi Liang, Ye Xingqing, Jiliang Ma. Ar e. prekyba gali pagerinti žemės ūkio kooperatyvų pelningumą? 684
 • Yingyuan Liu, Yudong Zhou, Haifeng Zhao, Soro Sonfoungowari Mathieu. Finansinių subsidijų poveikis ekologinio žemės ūkio naudai: Kinijos įrodymai 704
 • Reikalavimai straipsniams 726
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict