ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2019
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2019
 • © Latvijos universitetas, 2002-2019
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS 671
 • Straipsniai
 • VERSLO TINKLO TRANSFORMACINĖS GALIOS ĮVERTINIMAS
 • Sylwia Stańczyk. Verslo ekosistemos tapatumo konstruktas 674
 • Grzegorz Bełz, Łukasz Wawrzynek, Marek Wąsowicz. Inovacijų tinklo galimybės skaitmeninio transformavimo projektuose 694
 • Janusz M. Lichtarski, Katarzyna Piorkowska, Krzysztof Ćwik. Tarporganizacinių ryšių stiprumas ir centrinių organizacijų strateginis lankstumas 709
 • Rafałm Trzaska, Klaudia Migasiewicz, Maciej Wilczyński. Tinklo vadovo kompetencijos, įgūdžiai ir savybės 728
 • Aleksandra Sus, Michał Organa, Adam Sulich. Tarporganizacinio onkologinio tinklo santykių efektyvumas Lenkijoje - tyrimo prielaidos 745
 • KLASTERIŲ PLĖTROS POVEIKIO VERTINIMAS
 • Ewa Stańczyk-Hugiet, Janusz M. Licharski, Katarzyna Piorkowska. Tarporganizacinių santykių dinamika pramonės gyvavimo cikle: teorinis pagrindas ir konceptuali struktūra 767
 • Bogusława Drelich-Skulska, Anna H. Jankowiak. Klasterinės politikos reikšmė Europos Sąjungos valstybių narių integracijos procese 783
 • Katarzyna Jasińska, Bartosz Jasiński. Klasteriai pramonės 4.0 sąlygomis - atvejo tyrimas: pramonės 4.0 klasterio samprata Lenkijoje 802
 • PRAKTINIS VERTINIMO MODELIS EFEKTYVUMO IDENTIFIKAVIMUI
 • Jerzy Niemczyk, Rafał Trzaska, Kamil Borowski, Piotr Karolczak. Kintamumas 4.0 kaip ekonominė nuoma pramonėje 4.0 824
 • Nur Syamimi Jiran, Hamed Gholami, Salwa Mahmood, Muhamad Zameri Mat Saman, Noordin Mohd Yusof, Veselin Draskovic, Radislav Jovovic. Veikla grindžiamų išlaidų taikymas įvertinant tuščiavidurio pluošto membranos gamybos išlaidas 839
 • Ewa Stańczyk-Hugiet, Agnieszka Maciejczyk. Vidaus kontrolės veikimas. Verslo paslaugų sektoriaus įžvalgos 861
 • PASIRINKTOS EKONOMINĖS PROBLEMOS: SKIRTINGŲ SEKTORIŲ ATVEJAI
 • Silvius Stanciu, Florina Oana Virlanuta, Vasile Dinu, Deniz Zungun, Valentin Marian Antohi. Žemės ūkio produktų gamintojų socialinės ekonomikos suvokimas Rumunijos šiaurės rytų plėtros regione 879
 • Xueren Zhang, Yuliang Zhao, Rangkun Qi, Muhammad Usman. Bankų konkurencijos poveikis akcijų kainų kritimo rizikai: Kinijos rinkos pavyzdžiai 900
 • Cristina Ramirez, Cristina Lopez de Subijana, Alberto Lorenzo, Archit Navandar, Jose Antonio Navia, Irena Valantinė, Rasa Kreivytė. Lyčių skirtumų tyrimas dėl sportinės veiklos nutraukimo mokyklų teritorijų sporto centruose 921
 • Reikalavimai straipsniams 937
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict