ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2016
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2016
 • © Latvijos universitetas, 2002-2016
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS. Dovilė Jankauskaitė, Aistė Urbonienė. Organizacijos reputacijos valdymas kuriant ir dalijantis turiniu socialinėje žiniasklaidoje 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Minna-Maaria Hiekkataipale, Anna-Maija Lamsa. Vidurinės grandies vadybininkų etikos problemos ir jų pasekmės organizacijai 36
 • Straipsniai
 • VERSLO RYŠIŲ IR VADYBOS TRANSFORMACIJOS
 • Vytautas Juščius, Donatas Jonikas. Įmonių socialinės atsakomybės pagrindu kuriamos vertės išmatavimo galimybės 53
 • Mehdi Keshavarz Ghorabaee, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Maghsoud Amiri, Jurgita Antuchevičienė. Daugiakriterinių grupinių sprendimų priėmimo vertinimas pagal teritorinį intervalinių antrojo tipo neapibrėžtų aibių reitingavimą (EAMRIT-2F) 76
 • Valentinas Navickas, Audrius šimkus, Herbert Strunz. Savanorystės, kaip laisvalaikio formos nevyriausybinėse organizacijose, poveikis studentų gyvenimo kokybei 96
 • Radislav Jovović, Veselin Drašković, Nebojsa Jovović. Valdymo vertybės ir darbuotojų įsipareigojimai kultūriniame kontekste 113
 • FINANSŲ PROBLEMOS: RINKOS, INVESTICIJOS IR FINANSŲ VALDYMAS
 • Grzegorz Mentel, Jacek Brożyna, Beata Szetela, Krzysztof Kompa. Makroekonominiai ir mikroekonominiai atviro tipo investicinių fondų investavimo veiksniai 1997-2015 m 122
 • Hyung Rok Yim, Wonjin Jung. Nuoseklios tiesioginės užsienio investicijos pagal informacijos asimetriją: Korėjos įmonių tiesioginių užsienio investicijų (TUI) į Kiniją pamokos 141
 • Nina Bockova, Ondrej Zizlavsky. Įmonės inovacijų įgyvendinimas ir finansinė veikla: Čekijos apdirbamosios pramonės tyrimas 156
 • Laurenţiu-Mihai Treapăt. Valdymo priemonės daugiavalenčiam rizikos administravimui pagrindiniame Rumunijos banke 176
 • TARPDISCIPLININIAI IŠŠŪKIAI EKONOMIKOS PLĖTROJE
 • Jose Alberto Fuinhas, Antonio Cardoso Marques, Pedro Almeida, David Nogueira, Tania Branco. Du ekonominio augimo šimtmečiai: tarptautiniai statumo ir gylio požymiai 192
 • Aurelijus Cvilikas, Edita Jurkonytė-Dumbliauskienė. Rizikos valdymo ekonominio efektyvumo vertinimas taikant ekonominės logistinės analizės teoriją 207
 • Alina Irina Popescu, Paulo Reis Mourao. Ar regioninis prekybos atvirumas skatina profesinį rengimą Rumunijoje? 220
 • MAŽŲ IR VIDUTINIŲ ĮMONIŲ SEKTORIAUS ANALIZĖ
 • Christian Nedu Osakwe, Miloslava Chovancova, Monica N. Agu. Svarbiausi veiksniai, skatinantys elektroninės erdvės prieinamumą mikro ir mažoms įmonėms (MMĮ) besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse 239
 • Elena-Mădălina Vătămănescu, Florina Pinzaru, Andreia Gabriela Andrei, Alexandra Zbuchea. Mažų ir vidutinių įmonių tvarumo tyrimas, atliktas mažiausių dalinių kvadratų struktūrinių lygčių modeliavimo metodu 259
 • Lieven De Moor, Monika Wieczorek-Kosmala, Joanna Błach. MVĮ finansavimo paskolomis spraga: Lenkijos atvejis 274
 • APŽVALGOS
 • KNYGŲ APŽVALGOS 292
 • DAKTARO DISERTACIJŲ APŽVALGOS 296
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 307
 • Reikalavimai straipsniams 312
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict