ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2012
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2012
 • © Latvijos universitetas, 2002-2012
Turinys
 • Kviestinio redaktoriaus žodis. Tomasz Bernat. Leidinio apžvalga 281
 • Straipsniai
 • Darnaus vystymosi iššūkiai
 • Piotr Bartkowiak. Darnaus vystymosi politikos plėtra komūnos savivaldoje 282
 • Anna Bartkowiak, Piotr Bartkowiak. Darnaus vystymosi veiksniai Lenkijos žemės ūkio sektoriuje 298
 • Tomasz Bernat. Žaliųjų darbo vietų kūrimas JAV ir ES - išvados Lenkijai 315
 • Dalia Štreimikienė, Ligita Baležentienė. Elektros energijos gamybos technologijų vertinimas pagal šiltnamio dujų emisijų mažinimo potencialą ir kaštus 333
 • Aleksandra Gąsior. Energetikos įmonių, naudojančių ĮSA, finansinės pasekmės 344
 • Gyventojų ekonomika
 • Yuriy Bilan. Vakarų pamario vaivadijos gyventojų migracijos apibūdinimas 361
 • Magdalena Florek. Miesto prekės ženklo vertė kaip vienas iš darnaus miesto plėtros rodiklių 385
 • Ekonomikos transformacijos ES šalyse
 • Jakub Gazda. Realių verslo ciklo modelių išbandymas Ispanijos ekonomikoje 406
 • Waldemar Tyc. Kainų burbulo mechanizmas 419
 • Kamer-Ainur Aivaz, Elena Condrea. Empiriniai įrodymai apie makroekonominių kintamųjų poveikį Rumunijos valiutos kursui 435
 • Verslo plėtra
 • Teresa Kamińska, Leszek Czerwonka. Įmonių dydžio raida remiantis įdarbinimu Europos Sąjungos šalyse 451
 • Jarosław Korpysa. Darbuotojų verslumas Lenkijos įmonėse, kurios išgyvena restruktūrizaciją 465
 • Wim Biemans, Maja Makovec Brenčič, Avinash Malshe. Pardavimų marketingo sąveikos verslo įstaigose: perėjimai ir evoliucija 478
 • Katarzyna Kozioł-Nadolna, Joanna Wiśniewska. R&D (tyrimai ir plėtra) internacionalizacijos veiklų motyvai ir rūšys Lenkijoje - teorija ir praktika 488
 • Finansų rinkų iššūkiai
 • Gintautas Garšva, Sigitas Skuodas, Kristina Rudžionienė. Pelno valdymas Europos bankuose: finansų krizė ir didesnis poreikis manipuliuoti blogų paskolų specialiaisiais atidėjiniais 504
 • Katarzyna Byrka-Kita. Lenkijos kapitalo rinkos kontrolės priedų analizė, 1995-2009 metais 527
 • Reikalavimai straipsniams 546
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict