ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2004
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2004
 • © Latvijos universitetas, 2002-2004
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 17
 • Vedamasis straipsnis. Gregory Brock. Globalizacija, ekonominis efektyvumas, religija ir euras: kai kurie mitai ir metodologija 19
 • Straipsniai
 • Konkurencingumas iš rinkos ekonomikos perspektyvos
 • Maja Biljan-August. Kroatijos ekonomikos konkurencingumas 28
 • Tomasz Bernat. Rinkos konkurencijos vystymasis Lenkijos draudimo paslaugų rinkos pavyzdžiu 42
 • Dainora Grundey, Remigijus Čiegis, Vladas Gronskas, Dalia Štreimikienė. Konkuravimas maisto technologijose: tvarių vartojimo būdų transformacija ir etika 58
 • Aleksandr Rodionov. Aplinkosaugos vadybos vystymas Ukrainos miškų pramonės įmonėse 79
 • Verslo valdymo konstruktai inovacijų ir internacionalizacijos procesuose
 • Žilvinas Židonis, Ramūnas Časas. Galimybės reikšmė internacionalizacijos procese: pastabos apie antreprenerišką internacionalizaciją 97
 • Wojciech Popławski. Inovacijų tendencijos Lenkijos įmonėse: keletas pastebėjimų Lenkijos pereinamojoje ekonomikoje 109
 • Aldona Andrzejczak. Kintantis mokymosi ir mokymo vaidmuo Lenkijos įmonėse 124
 • David Pollard, Maria Jemicz. Socialinio kapitalo teorija ir Lenkijos smulkių ir vidutinių įmonių internacionalizacija 138
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 151
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 165
 • Tarptautinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 173
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 187
 • Reikalavimai straipsniams 192
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict