ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

  • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
  • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
  • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Straipsnis
GYVENIMO KOKYBĖ KAIP GEROVĖS ATSPINDYS. PALYGINIMAI TARPTAUTINIU MASTU
Teresa Kaminska, Elzbieta Babula

SANTRAUKA. Straipsnyje daugiausiai dėmesio skiriama empiriniams moksliniams tyrimams, kuriuos atliekant dedamos pastangas, siekiant nustatyti ryšį tarp gerovės ir gyvenimo kokybės. Remiantis teorinėmis subjektyvios ir objektyvios gerovės sąvokomis bei Sen'o socialinės gerovės funkcija, buvo atlikta trijų dalių analizė, kuria buvo siekiama palyginti pagrindinius gyvenimo kokybės rodiklius pasirinktose šalyse (įvairaus socialinio-ekonominio išsivystymo lygmens Europos Sąjungos narėse ir JAV kaip itin pažangios ekonomikos šalyje, tačiau pasižyminčioje visiškai kitokiu požiūriu, sprendžiant efektyvumo ir teisingumo dilemą). Palyginimai tarptautiniu mastu leido ieškoti įmanomų dėsningumų, kurie galėtų patvirtinti galimas tezes gyvenimo kokybės ir gerovės temomis. Remiantis empirine analize, prieita prie išvados, kad gyvenimo kokybės rodiklių palyginimas, įtraukiantis apklausos, matuojant pasitenkinimą įvairiais gyvenimo aspektais, rezultatus bei statistinius duomenis, suteikia daugiau žinių apie kultūrinius faktorius ir gerovę lemiančius veiksnius

REIKŠMINGI ŽODŽIAI: gyvenimo kokybė, gerovė, palyginimai tarptautiniu mastu, pasirinktos Europos šalys, JAV.

Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict