ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
 • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Turinys
 • Edmundas Jasinskas, Biruta Švagždienė. Numerio apžvalga 330
 • Straipsniai
 • VERSLO VALDYMO KONSTRUKTAI KONKURENCINGUMO PROCESE
 • Oana Ramona Lobonț, Ana-Cristina Nicolescu, (Ignat) Carmina-Ruana Lăpugean, Irena Alėbaitė. Ar kultūrinė įvairovė daro įtaką verslumo veiklai? 332
 • Dragisa Stanujkic, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Willem KM Brauers, Darjan Karabasevic. Intervalais išreiškiamais trikampiais neraiškiaisiais skaičiais pagrįstas MULTIMOORA metodo praplėtimas, skirtas spręsti sudėtingus sprendimų priėmimo uždavinius 355
 • Jolita Greblikaitė, Włodzimierz Sroka, Juris Grants. Socialinio verslumo plėtra Europos Sąjungoje: politika ir situacija Lietuvoje ir Lenkijoje 376
 • MARKETINGO SPRENDIMAI KINTANČIAME PASLAUGŲ SEKTORIUJE
 • Kristina Bradauskienė, Aleksas Stanislovaitis, Jūratė Stanislovaitienė, Mindaugas Ramanauskas. Konceptualus sporto renginio žiūrovų elgsenos formavimo modelis: teoriniai ir praktiniai aspektai 397
 • Biruta Švagždienė, Ingrida Krikštaponytė, Artūras Simanavičius, Natalja Istomina. Rekreacinių paslaugų, skatinančių sveiką gyvenseną, prie vandens telkinių vertinimas: Lietuvos atvejis 414
 • Ewa Glińska, Urszula Ryciuk, Laima Jesevičiūtė-Ufartienė. Esami versus trokštami ženklodaros procese naudojami miesto požymiai: Lenkijos miestų atvejis 430
 • Cristina Lopez de Subijana, Irena Valantinė, Pedro Gonzalez Lopez, Inga Staškevičiūtė-Butienė. Madrido stebuklų dėžutė: poveikio gyventojams atvejo analizė 450
 • ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS IŠ RINKOS EKONOMIKOS PERSPEKTYVOS
 • Edmundas Jasinskas, Arūnas Emeljanovas, Yuriy Bilan. Žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos tobulinimo ypatumai viešajame ir privačiame sektoriuose 462
 • Vilija Bitė Fominienė, Kristina Mejerytė-Narkevičienė, Małgorzata Woźniewicz-Dobrzyńska. Karjeros kompetencijos svarba darbuotojų karjerai: turizmo sektoriaus žmogiškųjų išteklių valdymo aspektas 481
 • Jolita Vveinhardt, Regina Andriukaitienė, Martin Grančay. Besivystančio regiono įmonių pasirengimas tapti socialiai atsakingomis: vadybos kultūros vertinimas darbuotojų požiūriu 494
 • ŠVIETIMO IR MOKSLO IŠŠŪKIAI EKONOMIKOS KONTEKSTE
 • Dovilė Valančienė, Tomas Saulius, Daiva Majauskienė, Albertas Skurvydas. Mokslo paradigmų pokyčiai: naujojo mokslo atspindžiai ekonomikos mokslo straipsniuose 515
 • Dovilė Selickaitė, Diana Rėklaitienė. Įvairiapusis Erasmus studentų mainų poveikis lietuvos ekonominiam augimui. Kada galime teigti, kad jis yra sėkmingas? 534
 • DARNAUS VYSTYMOSI PROBLEMOS SKIRTINGUOSE SEKTORIUOSE
 • Bodosca Stefania, Dalia Štreimikienė. "Iš lopšio į lopšį": žingsnis link tvaraus vystymosi turizme 548
 • Evgeny Lisin, Valery Lozenko, Ivan Komarov, Olga Zlyvko. Rusijos jėgainių verslo konkurencingumas įvertinant dabartinę rinkos situaciją 557
 • Reikalavimai straipsniams 587
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict