ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2015
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2015
 • © Latvijos universitetas, 2002-2015
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Įžanginis straipsnis. Dalia Štreimikienė, Yuriy Bilan. Kaimo turizmo plėtros teorijų apžvalga 21
 • Specialusis straipsnis. Štefan Bojnec, Imre Fertő. Prekybos žemės ūkio maisto produktais instituciniai veiksniai. 35
 • Straipsniai
 • VIEŠI FINANSAI IR BANKŲ VEIKLA
 • Piotr Krajewski. Fiskalinės politikos efektyvumas ekonomikos skatinimui: Lenkijos atvejis 53
 • Marinko Škare, Manuel Benazić. Ryšio tvirtumas tarp palūkanų normos ir ekonomikos augimo 68
 • Vasile Dinu, Mariana Nedelcu (Bunea). Santykis tarp audito komiteto ir finansinės veiklos, tarp turto kokybės ir bankų mokumo Rumunijoje 80
 • Ingrid-Mihaela Dragotă, Simona-Laura Dragoş, Cristian-Mihai Dragoş. Pinigų investicija, apsauga ar švaistymas: gyvybės draudimo ir privačių pensijų fondų paklausos veiksniai Rumunijos atveju 97
 • VERSLO MODELIAVIMO METODAI IR ANALIZĖ
 • Piotr Masiukiewicz, Pawel Dec. Ekonomikos nusikaltimai ir juodosios rinkos paskolų veiksniai 117
 • Hannan Amoozad Mahdiraji, Edmundas Kazimieras Zavadskas, Seyed Hossein Razavi Hajiagha. Daugiapakopių tiekimo grandinių koordinavimas taikant lošimų teorijos metodą 133
 • Andrius Jurgutis, Rimvydas Simutis. Daugiaagentės ekspertinės investicinių sprendimų paramos sistemos kūrimas ir tyrimai 152
 • Bingqiang Li, Chengbin Wang. Veiksniai ir motyvacijos, darančios įtaką gamybos keitimui ir modernizavimui, remiantis apklausa, atlikta Džedziange, Kinijoje 177
 • SOCIALINĖS EKONOMIKOS PROBLEMOS
 • Josefina Fernandez-Guadano. Darbuotojų valdomos įmonės: potencialios socialinės ekonomikos verslo modelis 191
 • Jolita Vveinhardt, Regina Andriukaitienė. Vadybos kultūros ir socialinio atsakingumo lygio nustatymas regioninėje vietos savivaldos organizacijoje 204
 • Ona Gražina Rakauskienė, Laima Okunevičiūtė Neverauskienė. Užimtumo didinimo ir nedarbo mažinimo strateginės gairės ES kontekste (Lietuvos atvejis) 224
 • Apžvalgos
 • KNYGŲ APŽVALGOS 254
 • TARPTAUTINIŲ IR NACIONALINIŲ RENGINIŲ APŽVALGOS 261
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 270
 • Reikalavimai straipsniams 276
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict