ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2020
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2020
 • © Latvijos universitetas, 2002-2020
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS. Peter Krištofik, Lea Šlampiakova, Jana Fendekova. Ar Europos finansų sistemos suartėja? Įmonių finansinių įsipareigojimų įrodymai lyginant euro zonos ir ne euro zonos šalis 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Xiaosong Zheng, Ziqi Wang, Yupei Zhai, Yi An, Jinggu Zhang. Kinijos universitetų tvarumo ataskaitos internete: lyginamoji analizė 38
 • Straipsniai
 • VERSLO APLINKOS PERTVARKYMO IR GERINIMO PAIEŠKOS
 • Zuzana Virglerova, Tomas Kliestik, Zuzana Rowland, Zoltan Rozsa. Verslo aplinkos kokybės modelis MVĮ segmente 58
 • Rangkun Qi, Baosheng Zhang. Ar įtraukimas į turtingųjų sąrašą skatina įmones pagerinti įmonių socialinę atsakomybę? 74
 • Chao Dong, Jing Liu, Jing Jiang, Jinggu Zhang. Daugiaplotmis talentų ugdymo modelis tarptautiniame aukštajame moksle 98
 • Artur Gajdos, Łukasz Arendt, Adam P. Balcerzak, Michał Bernard Pietrzak. Darbo rinkos poliarizacijos ateities tendencijos Lenkijoje. 2025 m. perspektyva 114
 • INTEGRUOTŲ VERTINIMO MODELIŲ TAIKYMAS ANALIZUOJANT EKONOMINIUS PROCESUS
 • Marinko Škare, Daniel Tomić, Ivan Kristek. Prekybos sąlygų poveikis tarptautinei prekybai: panelinių duomenų kointegravimo analizė 136
 • Mohammad Khalilzadeh, Gelayol Abouhamzeh, Jonas Šaparauskas, Audrius Banaitis. Veiklos vertinimo metodų rizikos veiksnų analizė naudojant neapibrėžtą svertinį aksiominį modelį 159
 • Anna Ostrowska-Dankiewicz, Mihaela Simionescu. Draudimo rinkos ir makroekonominių rodiklių ryšys ES valstybėse narėse 175
 • Mingwei Li, Yunchao Du, Xiaobo Fang. Greitųjų geležinkelių sistemos (HSR) indėlis į regioninio turizmo plėtrą: HSR tinklo atvejo tyrimas 188
 • Lei Yang, Hsiaoping Chien, Yongfu Chen, Zhigang Wu. Žemės naudojimo pokyčiai siekiant auginti kukurūzus Kinijoje ir šį procesą lemiantys faktoriai: daugiapakopis modeliavimo metodas, pagrįstas namų ūkių duomenimis 206
 • EKONOMINIS SPRENDIMŲ PRIĖMIMO VERSLE MOTYVAS: FINANSŲ SEKTORIUS
 • Muhammad Kashif, Sumaira Chamadia, Rizwan Raheem Ahmed, Olga A. Kalugina, Valerii Havrysh. Investavimo strategijų nustatymas pasitelkiant akcijų rinkos apskaitos informaciją 235
 • Marija Jankovic. Elektroninės rinkodaros įtraukimo į komercinius bankus veiksniai Pietryčių Europos šalyse 261
 • Michal Kuběnka. Metodikos įtakos vidutinių svertinių kapitalo kainų vertei vertinimas: Čekijos Respublikos atvejis 274
 • BENDRADARBIAVIMO FENOTIPO IŠPLĖTIMAS: POVEIKIS EKONOMINIAMS REZULTATAMS
 • Shan Ju, Jin Zhang, Sheng Li. Pasaulinio pridėtinės vertės prekybos tinklo bendradarbiavimas: evoliucinio žaidimo analizė 291
 • Tiziana Priede-Bergamini, Cristina Lopez-Cozar-Navarro, Sonia Benito-Hernandez. Bendradarbiavimas inovacijų srityje: šeimos ir ne šeimos verslo skirtumų tyrimas 310
 • Tong Yang, Xinyu Li, Chen Xing. Veiksniai, turintys įtakos regioniniams skirtumams žemės ūkio viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų Kinijoje plėtros metu 329
 • APŽVALGOS
 • KNYGŲ APŽVALGOS 351
 • DAKTARO DISERTACIJŲ APŽVALGOS 358
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 368
 • Reikalavimai straipsniams 373
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict