ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2017
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2017
 • © Latvijos universitetas, 2002-2017
Turinys
 • REDAKTORIAUS ŽODIS. 605
 • Straipsniai
 • SOCIALINIŲ IR KULTŪRINIŲ FAKTORIŲ VERTINIMAS SKIRTINGŲ ŠALIŲ KONTEKSTE
 • Petr Burda, Josef Abrham, Zuzana Horvathova. Veiksniai, turintys įtakos vidutinio dyd žio Čekijos miestuose gyvenančių piliečių naudojimuisi internetu 607
 • Liu Xing-feng. Technikos mokslų dėstytojų veiklos vertinimas universitetuose pasitelkus padėties matricos modelį 619
 • Samer Khouri, Michal Cehlar, Karol Horansky, Klaudia Sandorova. Numatoma gyvenimo trukmė ir ją nustatantys veiksniai pasirinktose Europos valstybėse 638
 • FINANSINIŲ IR EKONOMINIŲ IŠŠŪKIŲ VERTINIMAS ĮVAIRIUOSE SEKTORIUOSE
 • Wang Chuanyi, Cheng Zhe, Zhao Shikui. Kai kurių Kinijos universitetų sąnaudų ir rezultatų efektyvumo (2000-2015) analizė, paremta SBM did žiausio efektyvumo DEA modeliu ir bendruoju Malmkvisto indeksu 656
 • Li Sicheng, Liu Lingzhi. Pinigų politika, pramonės klestėjimas ir skolos termino struktūra: empirinis tyrimas, paremtas bir žose listinguojamomis kinų žemės ūkio bendrovėmis. 673
 • Qinghua Huang, Ye Liu, Fangfang Zhang, Xiding Chen. Vadovų nuosavybė ir akcijų kainos kritimo rizika: Kinijos atvejis 688
 • Dragan Radovic, Jing Wang, Gordon Rausser, Wadim Strielkowski, Martin Cepel. Ekonominė darniojo turizmo analizė: Notingamo tyrimas 703
 • ORGANIZACIJOS IŠTEKLIŲ IR VEIKLOS ANALIZĖ TAIKANT SKIRTINGUS TYRIMŲ METODUS
 • Hsing-Chun Lin, Li-Chen Chou, Shih-Yi You, Wan-Hao Zhang, Nan-Hung Liu. Vadybinio efektyvumo ir technologinio atotrūkio santykis Taivano didmiesčių ir ne didmiesčių viešbučiuose: metaribos įvesties atstumo funkcijos taikymas 715
 • Xiding Chen, Zhiqiang Ye, Zhibo Zhou, Fangfang Zhang. Vadovo dvilypumas ir akcijų kainos kritimo rizika: Kinijos atvejis 728
 • Xiang Liu, Jia Liu, Tianqi Wen. Įmonių informacijos saugumo sprendimų priėmimo trišalio žaidimo modeliavimas remiantis q-mokymusi ir ląstelių automatų algoritmu 742
 • Li-Chen Chou, Shiue-Hung Lin, Kun-Dang Chen, Wan-Hao Zhang. Religinės veiklos žemyninėje Kinijos dalyje ir Taivane empirinis tyrimas 755
 • VERTĖS IR PASITENKINIMO KŪRIMAS PASITELKIANT RINKODAROS VALDYMO SPRENDIMUS
 • Mohammad Reza Karimi Alavijeh, Akbar Sepahvand, Ahmad Esmaeili, Izolda Jokšienė. Socialinės valiutos poveikis klientų ketinimui pirkti pasitelkus prekės ženklo vertės priemones 772
 • Zheng-cheng Wu, Jin-long Chen. Finansinių kliūčių, prekybos kreditų ir firmos veiklos tyrimas pasitelkus Kinijos bendrovių apklausas 787
 • Hui Wang, Tao Wang. Kinų tarptautinių prekės ženklų vertės kūrimo teorinis modelis atsi žvelgiant į legitimumą 801
 • Reikalavimai straipsniams 822
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
MuitinÄ—s g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict