ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2006
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2006
 • © Latvijos universitetas, 2002-2006
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis 21
 • Straipsniai
 • Organizacijų kultūros ir žmogiškojo kapitalo valdymo transformacijos
 • Agnieszka Kołodziej-Durnaś. Organizacijos kultūra ir postmodernus universitetas: Lenkijos atvejis 47
 • Jarmila Klugerová, Pavel Hradecký. Tarpdisciplininio pagalbinių profesijų darbuotojų ugdymo problematika: Čekijos patirtis 65
 • Dainora Grundey, Darius Varnas. Žmogiškojo kapitalo kūrimas, kaupimas ir valdymas Lietuvoje: vietinio ir užsienio kapitalo įmonių tyrimas 81
 • Postmoderni visuomenė ir vartojimo metodai
 • Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak, Jarosław Korpysa. Rinkos pokyčiai kaip pagrindinis Lenkijos namų ūkių vartojimo struktūros nelygybės determinantas 106
 • Irena Alperytė. Lietuvos gyventojų kultūriniai poreikiai globalios vartotojų kultūros kontekste 122
 • Kintantys klientų ryšiai paslaugų sektoriuje
 • Jolita Kurtinaitienė. Europos Sąjungos mobiliųjų operatorių įmonių rinkodaros orientacija, inovatyvumas ir mokymosi potencialas 136
 • Maciej Mitręga. Stiprių ryšių diegimas tarp tiekėjų ir vartotojų: Lenkijos patirtis 148
 • Evangelia K. Blery, David Gilbert. Veiksniai lemiantys klientų išlaikymą mobiliojo ryšio paslaugose: Graikijos tyrimas 163
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 174
 • Daktaro disertacijų apžvalgos 182
 • Tarptautinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 188
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 204
 • Reikalavimai straipsniams 214
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict