ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2023
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2023
 • © Latvijos universitetas, 2002-2023
Turinys

 • REDAKTORIAUS ŽODIS 19
 • ĮŽANGINIS STRAIPSNIS.Tomas Kačerauskas. Politinis-ekonominis etosas: svarstymai apie solidarumą chaoso aplinkoje 21
 • SPECIALUSIS STRAIPSNIS. Roman Lacko, Zuzana Hajduová, Ladislav Mura, Milan Džogan. Tiesioginių užsienio investicijų patrauklumas verslui: pasirinktų Europos sąjungos narių atvejis 31
 • Straipsniai
 • VERSLO TRANSFORMACIJOS SPRENDIMAI IR ĮŽVALGOS: PASIRENGIMO POKYČIAMS ĮVERTINIMAS
 • Li Song. VERSLO ĮŽVALGOS (BI) IR DIDŽIŲJŲ DUOMENŲ ANALIZĖ (BDA) PRAMONĖJE 5.0: ADAPTYVAUS OPTIMIZAVIMO ALGORITMŲ (AOA) TAIKYMAS ĮMONĖS NAŠUMUI GERINTI 45
 • Zhichen Lyu, Dayong Liu. VYRIAUSYBĖS SUBSIDIJOS, APLINKOSAUGOS REGLAMENTAVIMAS IR ŽALIOJI, MAŽAI ANGLIES DIOKSIDO IŠSKIRIANČIŲ ĮMONIŲ ŽIEDINĖ GAMYBA 64
 • Nijolė Maknickienė, Raimonda Martinkutė-Kaulienė, Viktorija Stasytytė. VAISTŲ GAMYBOS PRAMONĖS AKCIJŲ ALGORITMINIŲ PREKYBOS MODELIŲ TYRIMAS 83
 • Neringa Grigarienė, Virginija Jurėnienė. KŪRYBINIO VERSLO PRODUKTO SUKŪRIMO YPATUMAI: DIZAINO PRODUKTO ATVEJIS 97
 • Ranka Krivokapic. ESMINIŲ VEIKSNIŲ POVEIKIO MAŽŲJŲ ADRIJOS JŪRŲ UOSTŲ KONKURENCINGUMUI VERTINIMAS 110
 • EKOLOGINIS PABUDIMAS ĮMONĖSE: ORGANIZAVIMAS SIEKIANT TVARUMO SĖKMĖS
 • Jose Ramon Saura, Daniel Palacios-Marques, Domingo Ribeiro-Soriano. INTERNETINIAI LANKYTOJŲ ATSILIEPIMAI IR JŲ ĮTAKA TVARAUS TURIZMO ĮMONĖMS: TAIKOMOJI NAUDOTOJŲ KURIAMO TURINIO ANALIZĖ 124
 • Yun Qian Zhang, Muhammad Sadiq, Feng Sheng Chien. EKOLOGINIŲ INOVACIJŲ VAIDMUO VERSLO TVARUMUI KINIJOJE: INOVACIJŲ KULTŪROS TARPININKAVIMO VAIDMUO 144
 • Viktor Koval, Inesa Mikhno, Rima Tamosiuniene, Halyna Kryshtal, Yevheniia Kovalenko-Marchenkova, Huazhi Gui. TVARAUS VARTOJIMO ELGSENOS UŽTIKRINIMAS ĮSITRAUKIANT Į ŽIEDINĘ EKONOMIKĄ 161
 • Jaroslav Belas, Lubos Smrcka, Lubomir Palcak, Khurram Ajaz Khan. ĮSA ĮTAKA SVARBIEMS MVĮ ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO VEIKSNIAMS V4 ŠALYSE 178
 • BESIKEIČIANTIS FINANSŲ VAIDMUO DINAMIŠKOJE VERSLO APLINKOJE
 • Xuanling Ma, Meng Ji. IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS IR FINANSINIŲ ĮMONIŲ ATSAKAS Į RIZIKĄ: APSIDRAUDIMAS NUO RIZIKOS AR SPEKULIACINIS ARBITRAŽAS? 196
 • Na Yin, Yanjin Li. AR INSTITUCINIAI INVESTUOTOJAI GALI PAVEIKTI ĮMONIŲ PELNO MOKESČIO AKTYVUMĄ? HETEROGENINIŲ INSTITUCINIŲ INVESTUOTOJŲ PERSPEKTYVA 225
 • Jiajun Tian, Youjin Liu. KINIJOS TUI VIETOS PASIRINKIMO VEIKSMINGUMAS FINANSINEI GEROVEI: SKAITMENIZAVIMO VAIDMUO 250
 • Nicoleta Barbuta-Misu, Vasile Dinu, Mara Madaleno, Florina Oana Virlanuta, Otilia Rica Man, Cristina Elena Badiu (Cazacu). VEIKSNIŲ, DARANČIŲ ĮTAKĄ ĮMONIŲ FINANSINIAMS REZULTATAMS ES ŠALYSE, TYRIMAS PAGAL SEKTORIUS 274
 • ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO PRAKTIKOJE ĮŽVALGOS IR PROBLEMŲ SPRENDIMAS
 • Jiaojiao Qu, Shanshan Zhang, Yongxing Guo, Xia Cao. KODĖL IR KADA DARBUOTOJŲ ORGANIZACINIS POLITINIS POŽIŪRIS SKATINA PILIETIŠKĄ ELGSENĄ ORGANIZACIJOJE? 299
 • Cristina Rodica Boboc, Gianina-Maria Petrascu, Simona Ioana Ghita, Andreea Simona Saseanu. AR ŽAIDYBINIMAS LEMIA GERESNIUS MOKYMOSI REZULTATUS? 316
 • Muhammad Awais Bhatti, Mohammad Alnehabi. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO PRAKTIKOS VAIDMUO GAMYBOS ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ VEIKLOS REZULTATAMS SAUDO ARABIJOJE. DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS TARPININKAVIMO VAIDMUO 330
 • APŽVALGOS
 • DAKTARO DISERTACIJŲ APŽVALGOS 351
 • BŪSIMI NACIONALINIAI IR TARPTAUTINIAI MOKSLO RENGINIAI 362
 • Reikalavimai straipsniams 367
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict