ISSN: 1648 - 4460

International Journal of Scholarly Papers

VU KHF

Transformations  in
Business & Economics

Verslo ir ekonomikos
transformacijos

 • © Vilniaus universitetas, 2002-2013
 • © Brno technologijos universitetas, 2002-2013
 • © Latvijos universitetas, 2002-2013
Kuriame Lietuvos ateitį
Turinys
 • Redaktoriaus žodis 19
 • Vedamasis straipsnis. Paulo Macas Nunes, Zelia Serrasqueiro, Antonio Nunes, Luis Mendes. Įmonės Augimo ir Darbo Našumo Ryšys Portugalijos MVĮ: Dinaminis Duomenų Metodas 20
 • Specialusis straipsnis. Dalia štreimikienė, Jurgita Bruneckienė, Akvilė Cibinskienė. Elektros Rinkos Liberalizavimo Įtakos Elektros Kainoms Apžvalga. 40
 • Straipsniai
 • VIEšOJO ADMINISTRAVIMO TRANSFORMACIJŲ TENDENCIJOS ES
 • Ilona Kiaušienė, Dalia štreimikienė. Institucinių Veiksnių Svarba Įgyvendinant Lyčių Lygybę Darbo Rinkoje 61
 • Karel Brychta. Teisės Aktų, Reguliuojančių Perinamosios Ekonomikos šalių Nenuolatinių Gyventojų Pajamų Apmokestinimą, Plėtotė - Čekijos Respublikos Atvejis 72
 • Borisas Melnikas. Sanglauda Grindžiamos Transformacijos Europos Sąjungoje: Raidos Tendencijos ir Integraciniai Procesai Baltijos Regione 93
 • IššŪKIAI VEIKLOS POBŪDŽIUI IR PREKĖS ŽENKLUI
 • Maja Konecnik Ruzzier, Mitja Ruzzier. šiuolaikinis Požiūris į Prekės Ženklo Konceptualizaciją 121
 • Aistė Urbonienė, Virginija Jurėnienė. Kultūros Organizacijų Kuriamų Produktų Vartojimą Skatinantys Veiksniai 135
 • Marcin W. Socioekonominių Veiksnių Įtaka Lenkijos Studentų Verslumui 152
 • SPRENDIMAI SĖKMINGAI ĮMONIŲ VEIKLAI : ATVEJO ANALIZĖ
 • Felix J. Lopez-Iturriaga, Juan A. Rodriguez-Sanz. Augimo Galimybės kaip Įmonės Valdymo Mechanizmų Moderatoriai: Rytų Azijos Firmų Analizė 168
 • Tonu Roolaht. Naujovės ir kiti Estijos Maisto Gamybos Pramonės Plėtros Iššūkiai 188
 • Vasco Eiriz, Natalia Barbosa, Vanda Lima. Žinių Įsisavinimo Skirtumai tarp Įmonių Klasterio Viduje 203
 • Apžvalgos
 • Knygų apžvalgos 215
 • Tarptautinių ir nacionalinių konferencijų ir seminarų apžvalgos 217
 • Būsimi nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo renginiai 226
 • Reikalavimai straipsniams 232
Editorial correspondence:

Scholarly papers Transformations in Business & Economics
Kaunas Faculty
Vilnius University
Muitinės g. 8
Kaunas, LT-44280
Lithuania

Sitemap

Visits:

Valid XHTML 1.0 Strict